Komisja Diakonijna Parafii

W Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Piszu działa Komisja Diakonijna, której zadaniem jest:

 • rozpatrywanie wniosków o pomoc
 • kierowanie pomocy ludziom potrzebującym
 • organizowanie odwiedzin osób samotnych, starszych, chorych
 • utrzymanie uczennicy w internacie w Piszu
 • organizowanie współpracy międzynarodowej na niwie działalności diakonijnej
 • współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy Parafii EA w Piszu
 • wspieranie wyżywienia podopiecznych ŚDS w Piszu


Skład Komisja Diakonijna:

 • ks. Marcin Pysz - Proboszcz Parafii - Przewodniczący Komisji
 • p. Krystyna Redzko
 • p. Klaus Kipnik
 • p. Agnieszka Żebrowska


Wniosek do pobrania: Wniosek do Komisji Diakonijnej

Pomoc udzielona na wniosek skierowany do Komisji Diakonijnej w minionych latach:

 • przekazanie materiałów szkolnych
 • przekazanie jedzenia i środków czystości
 • przekazanie mebli oraz sprzętu gospodarstwa domowego
 • zakup leków
 • wykupienie obiadów dzieciom w szkole (dwoje dzieci)
 • pokrycie kosztów podróży dzieci i młodzieży na obózy letnie
 • zakup prezentów świątecznych dla dzieci i młodzieży


Za każdy dar serca na działalnośc charytatywno-opiekuńczą Parafii bardzo serdecznie dziękujemy!


nr konta:  WM BS 92 9364 0000 2002 0021 0744 0001


tytuł przelewu: ofiara na działanośc charytatywno-opiekuńczą