Podstawa prawna

 

 

Diakonia Piska realizuje zadania charytatywno - opiekuńcze skierowane do osób potrzebujących, wykluczonych oraz niepełnosprawnych.

 

Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu od początku swojego istnienia realizowała zadania charytatywno - opiekuńcze, zaś od 2009 roku ustrukturalizowała swoje cele i zadania w statucie.

 

W 2009 roku powołano Stację Diakonijną w Piszu. Z czasem podejmowania nowych zadań i wyzwań, tak rozwinęła się diakonijna działalność piskiej parafii, że konieczna była zmiana nazwy. Od 01 maja 2011 r. wprowadzono nową nazwę Diakonia Piska oraz logo.

 

Poniżej można przeczytać powstałe akty prawne:Statut Stacji Diakonijnej Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Piszu - aktualny do 30.04.2011 r.

 

Statut Diakonii Piskiej - aktualny od 01.05.2011 r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bardzo prosimy o przekazanie na rzecz Diakonii Piskiej 1 % swojego podatku...

 

Jak to zrobić?

 

Na formularzu PIT wpisz nr KRS Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel, które powstało przy Parafii Ewangelickiej w Piszu i od 2013 roku otrzymała status OPP.

 

KRS: 0000373147

 

w ten sposób otrzymamy Twój dar, który pomoże nam pomagać osobom potrzebującym i niepełnosprawnym.

 

Nie zapomnij o nas!!! Dziękujemy !!!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------