Sprawozdanie - Diakonia Piska 2009

1. Środowiskowy Dom Samopomocy  
Pomoc jest świadczona 35 osobom psychicznie chorym, które uczęszczają na codzienne zajęcia terapeutyczne (7godz. dziennie). Ponadto osoby te otrzymują kompleksową pomoc i poradnictwo prawne, pomoc odzieżową i żywnościową.  

2. Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego
Przekazywano różny sprzęt począwszy od kul, poprzez wózki inwalidzkie i łóżka ortopedyczne. W takim rozumieniu parafie udzielały wielokrotnie pomocy:  7 osób

3. Stacjach Diakonijnych.
W Piszu działa Stacja Dikonijna oraz jej filał w Białej Piskiej. Prowadzi następujące akcje:

 • Program Unii Europejskiej PEAD
  W ramach programu PEAD udzielamy pomocy w postaci żywności osobom ubogim, będącym na skraju ubóstwa, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz innym osobom wykluczonym społecznie. Łącznie w 2009 roku z pomocy Stacji Diakonijnej skorzystało 107 osób. W 2010 roku kontynuujemy projekt, z którego skorzysta ok. 200 osób. Program prowadzi stażysta zatrudniony przez Parafię, a finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.
 • Zbiórki Żywności
  W 2009 roku Stacja Diakonijna przeprowadziła pierwszą zbiórkę żywności we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. W ciągu dwóch dni zbiórki w której pomogli harcerze ZHP w Piszu zebraliśmy 436,92 kg żywności, która została przekazana rodzinom potrzebującym z Powiatu Piskiego. Łącznie pomoc otrzymało 40 potrzebujących rodzin.
 • Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  Stacja Diakonijna w Piszu prowadzi wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.  Z pomocy skorzystało w 2009 roku 7 osób.
 • Dożywianie Podopiecznych ŚDS
  Stacja Diakonijna w Piszu prowadzi również akcję pomocy dla ŚDS w Piszu poprzez dożywianie podopiecznych. W ramach tej pomocy są wykonywane posiłki dla podopiecznych podczas terapii kulinarnej oraz przygotowywane paczki świąteczne dla uczestników terapii ŚDS w Piszu.
 • Świąteczna Akcja paczka dla dzieci
  Przed Świętami Bożego narodzenia Stacja Diakonijna dzięki pomocy diecezjalnego funduszu charytatywnego przygotowuje paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży z Parafii, oraz dla dzieci rodziny która ucierpiała w pożarze we wrześniu 2009 r.
 • Akcja „Szkoło Witaj!”
  We wrześniu Stacja Diakonijna przygotowuje paczki zawierające konieczne artykuły szkolne dla dzieci i młodzieży. W 2009 roku pomoc otrzymało 11 dzieci. W tym roku przygotowaliśmy paczki dzięki pomocy ks. Mateusza Łaciaka z Tych.
 • Akcja „Pomóż mi się wykształcić”
  W 2009 roku Stacja Diakonijna dzięki pomocy partnerów z zagranicy finansuje obiady w szkole dla 2 uczniów SP oraz internat i pełne wyżywienie dla uczennicy LO. Dzieci pochodzą z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.


4. PEAD 2009
Europejski program dożywiania osób ubogich skorzystało 107 osób;

5. Świąteczna Zbiórka Żywności
Ze świątecznej zbiórki żywności skorzystało 40 rodzin. 

 

miejscowość: Pisz, dn. 13.01.2010 r.   
sporządził: ks. Marcin Pysz