Sprawozdanie - Diakonia Piska 2010

 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy   


Pomoc jest świadczona 35 osobom psychicznie chorym, które uczęszczają na codzienne zajęcia terapeutyczne (7godz. dziennie). Ponadto osoby te otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, pomoc odzieżową i żywnościową.


2. Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego

Przekazywano różny sprzęt począwszy od kul, poprzez wózki inwalidzkie i elektryczne łóżka pielęgnacyjne. Z wypożyczalni skorzystało 20 osób podpisując umowy, oraz 30 osób korzystając z doraźnej jednorazowej pomocy.3. Inne akcje i działania Diakonii Piskiej:

 

 • Program Unii Europejskiej PEAD
  W ramach programu PEAD udzielamy pomocy w postaci żywności osobom ubogim, będącym na skraju ubóstwa, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz innym osobom wykluczonym społecznie. Łącznie w 2010 roku z pomocy Diakonii Piskiej skorzystało 195 osób. W 2011 roku kontynuujemy projekt, z którego skorzysta ok. 320 osób. Program prowadzi stażysta zatrudniony przez Parafię, a finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.

 

 • Zbiórki Żywności
  W 2010 roku Diakonia Piska przeprowadziła pierwszą zbiórkę żywności we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. W ciągu dwóch dwudniowych zbiórek, podczas których pomagali harcerze ZHP w Piszu zebraliśmy łącznie 1 229 kg żywności, która została przekazana rodzinom potrzebującym z Powiatu Piskiego. Łącznie pomoc otrzymało 60 potrzebujących rodzin. Oraz bezdomne osoby przychodzące po pomoc do parafii.
  Diakonia Piska wsparła żywnością również noclegownię w Piszu otwartą w 2010 roku, przez co posiłki otrzymało 10 bezdomnych.

 

 • Dożywianie podopiecznych ŚDS
  Diakonia Piska prowadzi również akcję pomocy dla ŚDS w Piszu poprzez dożywianie podopiecznych. W ramach tej pomocy są wykonywane posiłki dla podopiecznych podczas terapii kulinarnej oraz przygotowywane paczki świąteczne dla uczestników terapii ŚDS w Piszu.

 

 • Świąteczna akcja paczka dla dzieci
  Przed Świętami Bożego narodzenia Diakonia Piska dzięki pomocy diecezjalnego funduszu charytatywnego przygotowuje paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży wykonano 10 paczek dla dzieci i 5 paczek dla młodzieży.

 

 • Świąteczna akcja paczka dla seniora 70+
  W 2010 roku Diakonii Piskiej udało się zorganizować akcję pomocowa dla seniorów parafii po 70 roku życia. Przekazano 44 paczki gdzie można było poza słodyczami znaleźć podstawowe produkty jak mąka, cukier, olej, kasza, pasztety.

 

 • Akcja: „Szkoło Witaj!”
  We wrześniu Stacja Diakonijna przygotowuje paczki zawierające konieczne artykuły szkolne dla dzieci i młodzieży.

 

 • Akcja: „Pomóż mi się wykształcić”
  W 2010 roku Diakonia Piska dzięki pomocy partnerów z zagranicy finansuje obiady w szkole dla 2 uczniów SP (do VI.2010) oraz internat i pełne wyżywienie dla uczennicy LO.

 

 • Akcja: „Prezent pod choinkę” - dla dzieci na Ukrainie
  Diakonia Piska w 2010 roku przeprowadziła, jak co roku, akcję prezent pod choinkę gdzie w sumie zebrano 49 paczek, w akcję włączyły się wszystkie filiały piskiej parafii czyli: Wejsuny, Biała Piska i Ełk oraz szkoły podstawowe i gimnazja w Piszu.

 

 • Akcja: „Wigilijne dzieło pomocy”
  Diakonia Piska w 2010 roku w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy rozprowadziła 122 świece na rzecz osób potrzebujących.

 

 • Akcja: „Kiermasz Adwentowy Pisz 2010”
  Podczas pierwszego Kiermaszu Adwentowego zorganizowanego na placu przed Parafią Ewangelicko – Augsburską w Piszu udało się zaprezentować i sprzedać prace wykonane przez podopiecznych ŚDS w Piszu. Za cały uzyskany dochód zostaną zakupione materiały do terapii prowadzonej w ŚDS w Piszu.