Sprawozdanie - Diakonia Piska 2011

 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy


Pomoc jest świadczona 38 osobom psychicznie chorym, które uczęszczają na codzienne zajęcia terapeutyczne (7godz. dziennie, 5 dni w tygodniu). Ponadto osoby te otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, pomoc odzieżową i żywnościową.


2. Projekt: „Aktywni Mimo Wszystko”


Projekt prowadziła parafia w ramach działalności diakonijnej. Finansowanie projektu w 90% pokryło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przekazując dotację w wysokości 70 000 zł


Celem projektu było:


Projekt miał na celu zaktywizowanie osób niepełnosprawnych (psychicznie chorych) z Gminy Pisz, uczęszczających na zajęcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu w celu poszukiwania pracy na tutejszym rynku pracy. Przygotowanie tych osób dzięki dodatkowym zajęciom z trenerem pracy, doradcą zawodowym, trenerem przedsiębiorczości, psychologiem i psychiatrą. Aktywność społeczną oraz walkę z wykluczeniem społecznym oferent chce również realizować poprzez wyjazdy beneficjentów do kina, teatru, filharmonii oraz muzeum, przez co wdrażać nowatorski styl terapii poprzez kontakt z żywą kulturą.


Projekt zakończył się 31 grudnia 2011 r., a wcześniej odbyła się konferencja podsumowująca prowadzony projekt. Główny referat wygłosiła Dyrektor Generalna Diakonii Polskiej pani Wanda Falk, w konferencji wziął również udział konsultant ds. diakonii EKD.
Więcej szczegółów na temat projektu można znaleźć na stronie www.pisz.luteranie.pl


3. Diakonia Piska działa w partnerstwie krajowym.


W roku sprawozdawczym Diakonia Piska była partnerem w dwóch przedsięwzięciach prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W ramach tej współpracy przeprowadzono: I Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy oraz I Wojewódzki Przegląd Małych Form Scenicznych Środowiskowych Domów Samopomocy. W roku 2012 planujemy kontynuować te przedsięwzięcia.


4. Diakonia Piska działa w partnerstwie zagranicznym:


W roku sprawozdawczym Diakonia Piska rozpoczęła nawiązywanie partnerstwa z Diakonią Pomorską w Niemczech (Pommerscher Diakonieverein) w Züssow koło Greifswaldu. Partnerstwo ma na zadanie rozwijać działania i możliwości Diakonii Piskiej.


5. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego


Diakonia Piska od dwóch lat prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego z której korzystają osoby z Powiatu Piskiej jak i okolic. Wypożyczalnię prowadzi stażysta. Mamy na stanie łóżka rehabilitacyjne, wózki, chodziki, balkoniki oraz inny konieczny sprzęt. Regularnie również przekazujemy pampersy oraz materiały opatrunkowe.


6. Inne akcje i działania Diakonii Piskiej:


- Diakonijna Kromka Chleba
Program jest realizowany przy wsparciu Diakonii Polskiej oraz Piekarni Bigda z Pisza. W ramach programu Diakonia Piska rozdaje chleb osobom w najtrudniejszej sytuacji życiowej. W roku sprawozdawczym przekazaliśmy 7 026 bochenków chleba. Pieczywo które pochodzi ze zwrotów (jednodniowy chleb), przekazuje piekarnia jako darowiznę. Z niniejszej pomocy korzysta 64 rodziny w Piszu.


- Program Unii Europejskiej PEAD
W ramach programu PEAD udzielamy pomocy w postaci żywności osobom ubogim, będącym na skraju ubóstwa, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz innym osobom wykluczonym społecznie. Łącznie w 2011 roku z pomocy Diakonii Piskiej skorzystało 400 osób. Do projektu dołączyły się ewangelickie parafię w Pasymiu i Giżycku, które odbierały żywność z Diakonii Piskiej. W 2012 roku kontynuujemy projekt, z którego skorzysta ok. 480 osób. Program prowadzi stażysta zatrudniony przez Parafię, a finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.


- Zbiórki Żywności
W 2011 roku Diakonia Piska przeprowadziła pierwszą zbiórkę żywności we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. W ciągu dwóch dwudniowych zbiórek, podczas których pomagali harcerze ZHP w Piszu zebraliśmy łącznie 1 300 kg żywności, która została przekazana rodzinom potrzebującym z Powiatu Piskiego. Łącznie pomoc otrzymało 60 potrzebujących rodzin. Oraz bezdomne osoby przychodzące po pomoc do parafii.
Diakonia Piska wsparła żywnością również noclegownię w Piszu otwartą w 2011 roku, przez co żywność otrzymało 10 bezdomnych.


- Dożywianie podopiecznych ŚDS
Diakonia Piska w Piszu prowadzi również akcję pomocy dla ŚDS w Piszu poprzez dożywianie podopiecznych. W ramach tej pomocy są wykonywane posiłki dla podopiecznych podczas terapii kulinarnej oraz przygotowywane paczki świąteczne dla uczestników terapii ŚDS w Piszu


- Świąteczna akcja paczka dla dzieci
Przed Świętami Bożego narodzenia Diakonia Piska dzięki pomocy diecezjalnego funduszu charytatywnego przygotowuje paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży wykonano 14 paczek dla dzieci.


- Świąteczna akcja paczka dla seniora 75+
W 2011 roku Diakonii Piskiej udało się zorganizować akcję pomocowa dla seniorów - osób po 75 roku życia. Przekazano 30 paczek gdzie można było poza słodyczami znaleźć podstawowe produkty jak mąka, cukier, olej, kasza, pasztety.


- Akcja: „Szkoło Witaj!”
We wrześniu Diakonia Piska przygotowuje paczki zawierające konieczne artykuły szkolne dla dzieci i młodzieży. Wsparcie otrzymał pięcioro dzieci.


- Akcja: „Pomóż mi się wykształcić”
W 2011 roku Diakonia Piska dzięki pomocy partnerów z zagranicy finansowała internat i pełne wyżywienie dla uczennicy LO.


- Akcja: „Prezent pod choinkę” - dla dzieci na Ukrainie
Diakonia Piska w 2011 roku przeprowadziła, jak co roku, akcję prezent pod choinkę gdzie w sumie zebrano 42 paczki, w akcję włączyły się wszystkie filiały piskiej parafii czyli: Wejsuny, Biała Piska i Ełk oraz szkoły podstawowe w Piszu.


- Akcja: „Wigilijne dzieło pomocy”
Diakonia Piska w 2011 roku w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy rozprowadziła 72 świece na rzecz osób potrzebujących.


- Akcja: „Kiermasz Wielkanocny Pisz 2011”
Diakonia Piska zorganizowała kiermasz wielkanocny podczas którego podopieczni ŚDS w Piszu prezentowali swoje prace wykonane w ramach terapii. Cały przychód w kiermaszu został przekazany na zakup materiałów do dalszych prac naszych podopiecznych.


- Akcja: „Kiermasz Adwentowy Pisz 2011”
Podczas drugiego Kiermaszu Adwentowego zorganizowanego przez Parafią Ewangelicko – Augsburską w Piszu udało się zaprezentować i sprzedać prace wykonane przez podopiecznych ŚDS w Piszu. Cały uzyskany dochód został przekazany na pokrycie kosztów operacji przeszczepu szpiku kostnego małego Kuby z Pisza.


Sporządził:
Pisz, dn. 16.01.2012 r. ks. Marcin Pysz