Sprawozdanie - Diakonia Piska 2012

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu   

 

Pomoc jest świadczona 40 osobom psychicznie chorym, które uczęszczają na codzienne zajęcia terapeutyczne (7godz. dziennie, 5 dni w tygodniu). Ponadto osoby te otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, pomoc odzieżową i żywnościową. 

 

2. Diakonia Piska działa w partnerstwie krajowym.

 

W roku sprawozdawczym Diakonia Piska była partnerem w dwóch przedsięwzięciach prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W ramach tej współpracy przeprowadzono: II Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy oraz II Wojewódzki Przegląd Małych Form Scenicznych Środowiskowych Domów Samopomocy oraz projekt Rękodzieło Artystyczne. W roku 2013 planujemy kontynuować te przedsięwzięcia.

 

3. Diakonia Piska działa w partnerstwie zagranicznym:

 

W roku sprawozdawczym Diakonia Piska współpracuje z Diakonią Pomorską w Niemczech (Pommerscher Diakonieverein) w Züssow koło Greifswaldu. Partnerstwo ma na zadanie rozwijać działania i możliwości Diakonii Piskiej.

 

Diakonia Piska współpracuje z Zakonem Joannitów oraz Niemieckim Czerwonym Krzyżem.

 

4. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

 

 

Diakonia Piska od dwóch lat prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego z której korzystają osoby z Powiatu Piskiej jak i okolic. Wypożyczalnię prowadzi stażysta.  Mamy na stanie łóżka rehabilitacyjne, wózki, chodziki, balkoniki oraz inny konieczny sprzęt. Regularnie również przekazujemy pampersy oraz materiały opatrunkowe.

 

5. Wolontariat Międzynarodowy w Piszu

 

W 2012 roku już kolejny raz w naszej parafii służyła wolontariuszka z Niemiec. Czas trwania wolontariatu to 1 miesiąc. Zadania wolontariusza: odwiedziny starszych parafian, pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piszu i Diakonii Piskiej. Diakonia Pika ubiega się o statut Organizacji Goszczącej.

 

Inne akcje i działania Diakonii Piskiej:

 

 

- Diakonijna Kromka Chleba

 

Program jest realizowany przy wsparciu Diakonii Polskiej oraz Piekarni Bigda z Pisza. W ramach programu Diakonia Piska rozdaje chleb osobom w najtrudniejszej sytuacji życiowej. W roku sprawozdawczym przekazaliśmy 3 697 bochenków chleba. Pieczywo które pochodzi ze zwrotów (jednodniowy chleb), przekazuje piekarnia jako darowiznę. Z niniejszej pomocy korzysta 33 rodziny w Piszu.

 

- Program Unii Europejskiej PEAD

 

W ramach programu PEAD udzielamy pomocy w postaci żywności osobom ubogim, będącym na skraju ubóstwa, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz innym osobom wykluczonym społecznie. Łącznie w 2012 roku z pomocy Diakonii Piskiej skorzystało 480 osób. Do projektu dołączyły się ewangelickie parafię w Pasymiu i Giżycku, które odbierały żywność z Diakonii Piskiej. W 2013 roku kontynuujemy projekt, z którego skorzysta ok. 180 osób.

 

- Zbiórki Żywności

 

W 2012 roku Diakonia Piska przeprowadziła pierwszą zbiórkę żywności we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. W ciągu dwóch dwudniowych zbiórek, podczas których pomagali harcerze ZHP w Piszu zebraliśmy łącznie 866 kg żywności, która została przekazana rodzinom potrzebującym z Powiatu Piskiego. Łącznie pomoc otrzymało 40 potrzebujących rodzin. Oraz bezdomne osoby przychodzące po pomoc do parafii. Diakonia Piska wsparła żywnością również noclegownię w Piszu otwartą w 2011 roku, przez co żywność otrzymało 10 bezdomnych oraz wspiera uczniów z ubogich rodzin poprzez zakup chleba na szkolne śniadania w Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu.

 

- Dożywianie podopiecznych ŚDS

 

Diakonia Piska w Piszu prowadzi również akcję pomocy dla ŚDS w Piszu poprzez dożywianie podopiecznych. W ramach tej pomocy są wykonywane posiłki dla podopiecznych podczas terapii kulinarnej oraz przygotowywane paczki świąteczne dla uczestników terapii ŚDS w Piszu

 

- Świąteczna akcja paczka dla dzieci

 

Przed Świętami Bożego narodzenia Diakonia Piska dzięki pomocy diecezjalnego funduszu charytatywnego przygotowuje paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży wykonano 10 paczek dla dzieci.

 

 

- Świąteczna akcja paczka dla seniora 75+

 

W 2012 roku Diakonii Piskiej udało się zorganizować akcję pomocowa dla seniorów - osób po 75 roku życia. Przekazano 25 paczek, gdzie można było poza słodyczami znaleźć podstawowe produkty jak mąka, cukier, olej, kasza, pasztety oraz kosmetyki.

 

- Akcja: „Szkoło Witaj!”

 

We wrześniu Diakonia Piska przygotowuje paczki zawierające konieczne artykuły szkolne dla dzieci i młodzieży. Wsparcie otrzymał pięcioro dzieci.

 

- Akcja: „Pomóż mi się wykształcić”

 

W 2011 roku Diakonia Piska dzięki pomocy partnerów z zagranicy finansowała internat i pełne wyżywienie dla uczennicy LO.

 

- Akcja: „Prezent pod choinkę” - dla dzieci na Ukrainie

 

Diakonia Piska w 2012 roku przeprowadziła, jak co roku, akcję prezent pod choinkę gdzie w sumie zebrano 11 paczek, w akcję włączyły się wszystkie filiały piskiej parafii.

 

- Akcja: „Wigilijne dzieło pomocy”

 

Diakonia Piska w 2012 roku w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy rozprowadziła 84 świece na rzecz osób potrzebujących.

 

- Akcja: „Kiermasz Adwentowy Pisz 2012”

 

Podczas drugiego Kiermaszu Adwentowego zorganizowanego przez Parafią Ewangelicko – Augsburską w Piszu udało się zaprezentować i sprzedać prace wykonane przez podopiecznych ŚDS w Piszu. Cały uzyskany dochód został przekazany na pokrycie kosztów operacji przeszczepu szpiku kostnego małego Kuby ze Snopek.

 

Pisz, dn. 22.01.2013 r.   ks. Marcin Pysz