Sprawozdanie - Diakonia Piska 2013

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu   

 

Pomoc jest świadczona 40 osobom psychicznie chorym, które uczęszczają na codzienne zajęcia terapeutyczne (7godz. dziennie, 5 dni w tygodniu). Ponadto osoby te otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, pomoc odzieżową i żywnościową. 

 

 

2. Diakonia Piska działa w partnerstwie krajowym.

 

W roku sprawozdawczym Diakonia Piska była partnerem w dwóch przedsięwzięciach prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W ramach tej współpracy przeprowadzono: III Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy oraz III Wojewódzki Przegląd Małych Form Scenicznych Środowiskowych Domów Samopomocy. W roku 2014 planujemy kontynuować te przedsięwzięcia.

 

3. Diakonia Piska działa w partnerstwie zagranicznym:

 

W roku sprawozdawczym Diakonia Piska współpracuje z Diakonią Pomorską w Niemczech (Pommerscher Diakonieverein) w Züssow koło Greifswaldu. Partnerstwo ma na zadanie rozwijać działania i możliwości Diakonii Piskiej.

 

Diakonia Piska współpracuje z Zakonem Joannitów oraz Niemieckim Czerwonym Krzyżem.

 

4. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

 

Diakonia Piska od 2010 r. prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego z której korzystają osoby z Powiatu Piskiej jak i okolic. Mamy na stanie łóżka rehabilitacyjne, wózki, chodziki, balkoniki oraz inny konieczny sprzęt. Regularnie również przekazujemy pampersy oraz materiały opatrunkowe. W roku sprawozdawczym z pomocy WSR skorzystało: 219 osób.

 

5. Wolontariat Międzynarodowy w Piszu

 

W 2013 roku już kolejny raz w naszej parafii służyła wolontariuszka z Niemiec. Czas trwania wolontariatu to 2 tygodnie. Zadania wolontariusza: odwiedziny starszych parafian, pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piszu i Diakonii Piskiej.

 

6. Inne akcje i działania Diakonii Piskiej:

 

Diakonijna Kromka Chleba

 

Program jest realizowany przy wsparciu Diakonii Polskiej oraz Piekarni Bigda z Pisza. W ramach programu Diakonia Piska rozdaje chleb osobom w najtrudniejszej sytuacji życiowej. W roku sprawozdawczym przekazaliśmy 458 bochenków chleba. W związku z wycofaniem się piekarni akcja została za kończona w lutym 2013 r.

 

- Program Unii Europejskiej PEAD

 

W ramach programu PEAD udzielamy pomocy w postaci żywności osobom ubogim, będącym na skraju ubóstwa, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz innym osobom wykluczonym społecznie. Łącznie w 2013 roku z pomocy Diakonii Piskiej skorzystało 180 osób. Diakonia Piska współpracuje z Parafią w Giżycku, która odbiera żywność z Diakonii Piskiej.

 

- Zbiórki Żywności

 

W 2013 roku Diakonia Piska przeprowadziła kolejną zbiórkę żywności we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. W ciągu jednej dwudniowej zbiórki, podczas których pomagali harcerze ZHP w Piszu zebraliśmy łącznie 492 kg żywności, która została przekazana rodzinom potrzebującym z Powiatu Piskiego. Łącznie pomoc otrzymało 40 potrzebujących rodzin oraz bezdomne osoby przychodzące po pomoc do parafii. Diakonia Piska wsparła żywnością również noclegownię w Piszu otwartą w 2011 roku, przez co żywność otrzymało 10 bezdomnych oraz wspiera uczniów z ubogich rodzin poprzez zakup chleba na szkolne śniadania w Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu.

 

Dożywianie podopiecznych ŚDS

 

Diakonia Piska w Piszu prowadzi również akcję pomocy dla ŚDS w Piszu poprzez dożywianie podopiecznych. W ramach tej pomocy są wykonywane posiłki dla podopiecznych podczas terapii kulinarnej oraz przygotowywane paczki świąteczne dla uczestników terapii ŚDS w Piszu

 

Świąteczna akcja paczka dla dzieci

 

Przed Świętami Bożego narodzenia Diakonia Piska dzięki pomocy diecezjalnego funduszu charytatywnego przygotowuje paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży wykonano 15 paczek dla dzieci.

 

- Świąteczna akcja paczka dla seniora 75+

 

W 2013 roku Diakonii Piskiej udało się zorganizować akcję pomocowa dla seniorów - osób po 75 roku życia. Przekazano 25 paczek, gdzie można było poza słodyczami znaleźć podstawowe produkty jak mąka, cukier, olej, kasza, pasztety oraz kosmetyki.

 

- Świątecznie dla Stacji Socjalnej w Piszu

 

W 2013 roku Diakonia Piska przygotowała 31 paczek świątecznych dla podopiecznych Stacji Socjalnje w Piszu, którą prowadzi Ewangelickie Stowarzyszenie Betel.

 

Szkoło Witaj!

 

We wrześniu Diakonia Piska przygotowuje paczki zawierające konieczne artykuły szkolne dla dzieci i młodzieży. Wsparcie otrzymał siedmioro dzieci.

 

- Prezent pod choinkę - dla dzieci na Ukrainie

 

Diakonia Piska w 2013 roku przeprowadziła, jak co roku, akcję prezent pod choinkę gdzie w sumie zebrano 5 paczek, w akcję włączyły się wszystkie filiały piskiej parafii.

 

Wigilijne Dzieło Pomocy

 

Diakonia Piska w 2013 roku w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy rozprowadziła 54 świece na rzecz osób potrzebujących.

 

- Kiermasz Adwentowy Pisz 2013

 

Podczas kolejnego Kiermaszu Adwentowego zorganizowanego przez Parafią Ewangelicko – Augsburską w Piszu udało się zaprezentować i sprzedać prace wykonane przez podopiecznych ŚDS w Piszu.

 

Diakonijny Kiermasz Odzieżowy (V, VI, VII)

 

W 2013 roku odbyły się trzy Diakonijne Kiermasze Odzieżowe, podczas których można było nabyć odzież używaną w cenie od 1 zł. Łącznie zebrano: 5 550,00 zł. Cały przychód został przekazany na działalność charytatywno – opiekuńczą parafii w Piszu.

 

    

                                       

         miejscowość:                                                                              sporządził:          

              

 Pisz, dn. 09.01.2014 r.                                                                    ks. Marcin Pysz