Sprawozdanie - Diakonia Piska 2014

 

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu.  

 

Pomoc jest świadczona 40 osobom psychicznie chorym, które uczęszczają na codzienne zajęcia terapeutyczne (7godz. dziennie, 5 dni w tygodniu). Ponadto osoby te otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii ewangelickiej. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.sds-pisz.pl

 

 

  1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej.

 

Ośrodek rozpocznie swoją działalność w styczniu 2015 r. Pomoc będzie świadczona 35 osobom psychicznie chorym oraz 15 osobom z chorobą Alzheimera. Zajęcia będą prowadzone w systemie opieki dziennej. Uczestnicy terapii otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii ewangelickiej. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl

 

  1. Stacja Socjalna w Piszu

 

Od 2012 roku przy piskiej parafii ewangelickiej działa Stacja Socjalna prowadzona przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w partnerstwie z Urzędem Gminy Pisz oraz Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej. W ramach Stacji Socjalnej prowadzona jest opieka pielęgniarki u osób potrzebujących pomocy medycznej: leczenie ran, odleżyn. Pomoc jest udzielana nieodpłatnie. Przekazywane są nieodpłatnie pampersy, leki oraz środki opatrunkowe. Stacja ma pod opieką 31 osób w tym 12 parafian piskiej parafii ewangelickiej.

 

 

 

  1. Diakonia Piska działa w partnerstwie krajowym.

 

W roku sprawozdawczym Diakonia Piska była partnerem w dwóch przedsięwzięciach prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W ramach tej współpracy przeprowadzono: IV Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy oraz w prowadzeniu Stacji Socjalnej. W roku 2015 planujemy kontynuować te przedsięwzięcia. Diakonia Piska wspiera również ośrodki prowadzone przez ES Betel. Diakonia Piska współpracuje ściśle z Diakonią Polską oraz Dyrektorem Diakonii Mazurskiej.

 

 

  1. Diakonia Piska działa w partnerstwie zagranicznym:

 

W roku sprawozdawczym Diakonia Piska współpracuje z Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej, Niemieckim Czerwonym Krzyżem oraz Rotary Club Hamburg Hacke.

 

 

  1. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

 

Diakonia Piska od 2010 r. prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego z której korzystają osoby z Powiatu Piskiej jak i okolic. Mamy na stanie łóżka rehabilitacyjne, wózki, chodziki, balkoniki oraz inny konieczny sprzęt. Regularnie również przekazujemy pampersy oraz materiały opatrunkowe. W roku sprawozdawczym z pomocy WSR skorzystało: 182 osóby. Diakonii Piskiej udało się sprowadzić specjalistyczny wózek elektryczny dla parafianki z porażeniami kończyn. Wózek został przekazany nieodpłatnie.

 

 

  1. Wolontariat Międzynarodowy w Piszu

 

W 2014 roku z powodów lokalowych nie udało się przyjąć wolontariuszki z Niemiec. Planowany jest wolontariat w 2015 r.

 

 

  1. Inne akcje i działania Diakonii Piskiej:

 

- Program Unii Europejskiej PEAD

 

W ramach programu PEAD udzielamy pomocy w postaci żywności osobom ubogim, będącym na skraju ubóstwa, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz innym osobom wykluczonym społecznie. Łącznie w 2014 roku z pomocy Diakonii Piskiej skorzystało 100 osób. Pomoc została przekazana ŚDS w Piszu oraz parafianom będącym w potrzebie.

 

- Zbiórki Żywności

 

W 2014 roku Diakonia Piska przeprowadziła zbiórkę żywności we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. W ciągu jednej dwudniowej zbiórki, podczas których pomagała młodzież z Pisza, pracownicy i uczestnicy terapii ŚDS w Pisz, zebraliśmy łącznie 1 140,39 kg żywności, która została przekazana rodzinom potrzebującym z Powiatu Piskiego oraz na ŚDS w Piszu. Łącznie pomoc otrzymało 60 potrzebujących rodzin oraz bezdomne osoby przychodzące po pomoc do parafii.

 

- Dożywianie podopiecznych ŚDS

 

Diakonia Piska w Piszu prowadzi również akcję pomocy dla ŚDS w Piszu poprzez dożywianie podopiecznych. W ramach tej pomocy są wykonywane posiłki dla podopiecznych podczas terapii kulinarnej oraz przygotowywane paczki świąteczne dla uczestników terapii ŚDS w Piszu

 

- Święto Żniw dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu

 

W 2014 roku po raz trzeci zorganizowano zbiórkę płodów rolnych na rzecz ŚDS w Piszu. Wielu parafian przyniosło warzywa oraz owoce na Święto Żniw, które zostały przekazane ośrodkowi. Łącznie zebrano ponad 100 kg warzyw i owoców. Parafianie, którzy nie posiadają ogródków zakupili owoce i warzywa. 

 

- Świąteczna akcja paczka dla dzieci

 

Przed Świętami Bożego narodzenia Diakonia Piska dzięki pomocy diecezjalnego funduszu charytatywnego przygotowuje paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży wykonano 13 paczek dla dzieci.

 

- Pomoc Meblowa

 

W ramach tej pomocy zostają przekazywane meble sprowadzone dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi. Z takie pomocy skorzystało 6 osób. Diakonia Piska również zakupiła łóżko dla parafianina w trudnej sytuacji.

 

- Świąteczna akcja paczka dla seniora 75+

 

W 2014 roku Diakonii Piskiej udało się zorganizować akcję pomocowa dla seniorów - osób po 75 roku życia. Przekazano 35 paczek, gdzie można było poza słodyczami znaleźć podstawowe produkty jak mąka, cukier, olej, kasza, pasztety oraz kosmetyki.

 

- Świątecznie dla Stacji Socjalnej w Piszu

 

W 2014 roku Diakonia Piska przygotowała 31 paczek świątecznych dla podopiecznych Stacji Socjalnie w Piszu, którą prowadzi Ewangelickie Stowarzyszenie Betel.

 

- Szkoło Witaj!

 

We wrześniu Diakonia Piska przygotowuje paczki zawierające konieczne artykuły szkolne dla dzieci i młodzieży. Wsparcie otrzymał siedmioro dzieci.

 

- Prezent pod choinkę - dla dzieci na Ukrainie

 

Diakonia Piska w 2014 roku przeprowadziła, jak co roku, akcję prezent pod choinkę gdzie w sumie zebrano 14 paczek, w akcję włączyły się wszystkie filiały piskiej parafii.

 

- Wigilijne Dzieło Pomocy

 

Diakonia Piska w 2014 roku w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy rozprowadziła 54 świece na rzecz osób potrzebujących.

 

- Diakonijny Kiermasz Odzieżowy (VIII i IX)

 

W 2014 roku odbyły się dwa Diakonijne Kiermasze Odzieżowe, podczas których można było nabyć odzież używaną w cenie od 1 zł. Cały przychód został przekazany na działalność charytatywno – opiekuńczą parafii w Piszu.

    

Pisz, dn. 07.01.2015