Wandale zniszczyli elewację kaplicy w Białej Piskiej

Oświadczenie Proboszcza Parafii Ewangelicko - Ausburskiej w Piszu:

 

W nocy z 04/05 sierpnia 2017 r. została zniszczona elewacja kaplicy ewangelickiej w Białej Piskiej oraz zostały obrażone uczucia religijne ewangelików Powiatu Piskiego.

 

Na budynku kaplicy ewangelickiej w Białej Piskiej przy pl. Mickiewicza została zerwana tablica informująca o tym, że w budynku prowadzona jest terapia dla osób potrzebujących poprzez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w ramach Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej oraz zostały namalowane obraźliwe malunki pod krzyżem wraz z napisem „tu jest Polska”. Trudno ocenić w przyzwoitych słowach poziom i zachowanie autorów tego zniszczenia. W budynku na którym powstało zniszczenie prowadzona jest terapia dla osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących w ramach PŚDS w Białej Piskiej. Na zajęcia może uczestniczyć każdy bez względy na wyznanie, pochodzenie, światopogląd i inne różnicy. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel od 2015 r. realizuje szeroką pomoc dla osób potrzebujących na terenie Gminy Biała Piska i dotychczas nie spotkaliśmy się z negatywnym oddźwiękiem naszej służby wśród mieszkańców Gminy, a wręcz przeciwnie spotykamy się na co dzień z wyrazami podziękowania za naszą służbę. Ponadto w budynku tym znajduje się kaplica ewangelicka, gdzie odbywają się nabożeństwa. Wydarzenie to traktujemy jako akt wandalizmu ludzi niedojrzałych. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Piszu jako właściciel budynku złożyła wniosek o ściganie i ukaranie sprawców w związku ze zniszczeniem mienia oraz w związku z obrazą uczuć religijnych.

 

Od 10 lat służę w piskiej parafii ewangelickiej i nigdy dotychczas nie spotkałem się z takim wandalizmem i obrazą uczuć religijnych. Jako ewangelicy staramy się wdrażać na co dzień nauczanie Chrystusa o miłości do bliźniego poprzez opiekę nad osobami potrzebującymi i nigdy nie pytamy o wyznanie czy pochodzenie osób w potrzebie. Niestety w rzeczywistości naszego kraju powstało przyzwolenie społeczne na dokonywanie podziałów na obywateli bardziej lub mnie „polskich”. Takie podziały są sztuczne, rozbijają społeczność jaką tworzymy w naszej Ojczyźnie, w naszych miastach i wioskach: jako katolicy, ewangelicy, prawosławni, czy osoby innych wyznań i religii. Jako społeczeństwo musimy się z całą stanowczością przeciwstawiać takim zachowaniom, które burzą spokój i ład społeczny oraz powodują, że nasi sąsiedzi, przyjaciele czują się odrzuceni, wykluczeni. Jestem przekonany, że niniejszy incydent nie podzieli nas, ale jeszcze bardziej scementuje i wzmocni w dalszej służbie na rzecz osób potrzebujących i wykluczonych.

 

Ks. Marcin Pysz

Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu

Prezes Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel

wstecz