Duszpasterze

 1.     1530 - ?       Bernard
 2.     1531 - 1532 Stanisław
 3.     1533 - 1542 Marcin Hoffmann
 4.     1547 - 1564 prof. Marcin Glossa - profesor Uniwersytetu Jagielońskiego, założył szkołę w Piszu
 5.     1579 - ?      Thomas Oningus
 6.     1614 - 1624 Mikołaj Orłowski
 7.     1628 - 1670 Jerzy Grzegorzewski (Gregorovius)
 8.     1670 - 1690 Wojciech Bagiński (Albrecht Hoffmann)
 9.     1690 - 1692 Jan Gregorovius
 10.     1692 - 1710 Szymon Hoffmann
 11.     1710 - 1725 Wilhelm Tyszka - autor polskiej postylli, współautor kancjonału mazurskiego
 12.     1726 - 1735 Jan Fryderyk Borotius Borecki
 13.     1742 - 1780 Michał Pisański
 14.     1781 - 1787 Tymoteusz Gizewiusz
 15.     1838 - 1867 Gotfryd Schulz
 16.     1869 - 1907 Gottlieb Heinrich August Rothe - II pastor
 17.     1888 - 1916 Frydrich Julius Leopold Skierla
 18.     1907 - 1916 Paul Viktor Karl Hensel - II pastor
 19.     1911 - 1917 Otto Eichel - III pastor
 20.     1916 - 1929 superintendent Paul Viktor Karl Hensel
 21.     1917 - 1929 Otto Eichel - II pastor
 22.     1919 - 1931 Karl Rosenhan - III pastor
 23.     1929 - 1945 superintendent Ernst Link
 24.     1932 - 1945 Waldemar Ambrosy - II pastor
 25.     1933 - 1945 Albert Droysen - III pastor
 26.     1947 - 1954 Bertold Rueckert
 27.     1955 - 1969 Otton Hintz
 28.     1970 - 1971 Edmund Schmidt
 29.     1971 - 1977 Henryk Sikora
 30.     1978 - 2004 dr Krzysztof Rej
 31.     2004 - 2007 Paweł Szwedo
 32.     2007 - nadal: kpt. SG Marcin Pysz - Kapelan Ewangelicki Straży Granicznej