Święto w Łęgutach

W dniu 21 maja br. na zaproszenie ks. Wojciecha Płoszka oraz Rady Parafialnej w Ostródzie, piski proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie w malowniczym kościele w Łęgutach.

Jest to jeden z najstarszych kościołów ewangelickich na Mazurach.

Podczas uroczystego nabożeństwa, które zgromadziło wielu parafian przeżywaliśmy roczek, konwersję oraz 70 jubileusz konfirmacji. Na zakończenie nabożeństwa przekazano podziękowania na ręce ks. Marcina Pysza za okres administracyjnej opieki nad Ostródzka Parafią Ewangelicką.

Po nabożeństwie miał miejsce Piknik Parafialny.

zdj. PEA w Ostródzie