Zapraszamy na Zgromadzenie Parafialne!!

W dniu 28.01.2018 r. (niedziela) po nabożeństwie w kaplicy ewangelickiej  w Piszu odbędzie się doroczne Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu.

Podczas zgromadzenia proboszcz parafii ks. Marcin Pysz przedstawi sprawozdanie finansowe za 2017 r., preliminarz budżetowy na 2018 r., sprawozdanie z życia parafii w 2017 r. oraz sprawozdanie z działalności Diakonii Piskiej.

Zgromadzenie Parafialne jest najwyższą władzą w Parafii i udziela absolutorium Radzie Parafialnej oraz Proboszczowi za działalność w minionym roku. Ponadto wytycza kierunki działalności na nowy 2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków parafii oraz jej sympatyków. W szczególności zapraszamy osoby uprawnione do głosowania zgodnie z Wewnętrznym Prawem Kościelnym do udziału w Zgromadzeniu Parafialnym.

Pragniemy również zachęcić wszystkich zainteresowanych życiem naszej parafii do wstąpienia do Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.