Wielkanocna Zbiórka Żywności

Tradycyjne Ewangelickie Stowarzyszenie Betel jest zaangażowane w Wielkanocną Zbiórkę Żywności. Zbieramy we wszystkich dużych sklepach na terenie Pisza.

Już w tym miejscu serdecznie dziękujemy za każdy przekazany dar oraz osobom zaangażowanym w tegoroczna zbiórkę. Dziękujemy pracownikom i podopiecznym naszych ośrodków, uczniom z piskich szkół oraz p. Piotrowi Ucińskiemu, który jest koordynatorem tegorocznej zbiórki.

Zebrana żywność zostanie przekazana na rzecz osób potrzebujących oraz na ośrodki wsparcia prowadzone przez ES Betel.

Łącznie zebraliśmy: ponad 1 100 kg.