Ordynacja dawnych piskich praktykantów.

W dniu 21 kwietnia 2018 r. w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Golasowicach (Górny Śląsk) odbyła się ordynacja (wyświęcenia) na duchownych Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. Nowymi duchownymi naszego Kościoła zostali: diakon Marta Zachraj oraz ks. Bogusław Sebesta. Uroczystej ordynacji dokonał Biskup Jerzy Samiec – Zwierzchni Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. Marta Zachraj będzie służyła jako diakon w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, zaś ks. Bogusław Sebesta został mianowany wikariuszem Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Goleszowie (Śląska Cieszyński).

W tym miejscu w imieniu Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i prowadzenia w służbie na niwie Kościoła Luterańskiego w Polsce. Nowi duchowni odbywali praktyki w piskiej parafii ewangelickiej: diakon Marta Zachraj (05.2013 – 08.2015), ks. Bogusław Sebesta (09.2015 – 02.2018).

zdj. PEA w Golasowicach.