Z żałobnej karty ogłaszamy!

Zmarła śp. Edith KWAŚNIEWSKA z d. Senktivany w wieku 87 lat, urodzona 02.07.1930 r. w Kwiku, zamieszkała Kwik 7,  zmarła 01.05.2018 r. w Kwiku.

Pogrzeb naszej współsiostry odbędzie się 04 maja 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 z kaplicy cmentarnej w Piszu na pobliski cmentarz.

Wspomnienie śp. Edith Kwaśniewskiej odbędzie się w niedzielę 13 maja 2018 r. podczas nabożeństwa w kaplicy ewangelickiej w Piszu o godz. 11:00.

 

Przeto czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy – niechaj to zapewnienie Apostóła Pawła z listu do Rzymian będzie pociechą dla zasmuconych serc.