Zapraszamy do zwiedzania kościoła ewangelickiego w Wejsunach

Dzięki wsparciu Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel od lipca 2018 r. parafia zorganizowała praktyki, w ramach których została zatrudniona osoba do opieki nad kościołem w Wejsunach. Zapraszamy do zwiedzania kościoła w godz. 10:00 – 18:00.