Wizyta gości z Rotary Club z Hamburga

W dniu 16 sierpnia gościliśmy pana Petera Richtersa wraz z rodziną. Pan Richters jest członkiem Rotary Club Hamburg i delegatem niniejszego Clubu do współpracy z Piszem. Od 2002 roku trwa współpraca piskiej parafii ewangelickiej z Rotary Club, którą zapoczątkowała pani Mira Kreska oraz pan Peter Richters. Dzięki dofinansowaniu partnerów z Hamburga zostały rozbudowane budynku Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu, które służą od 2008 r. osobom niepełnosprawnym w ramach terapii Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu.

Aktualnie trwa ostatni etap rozbudowy dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014 – 2020. Rotary Club pomógł parafii w Piszu oraz Ewangelickiemu Stowarzyszeniu Betel zebrać należny wkład własny do realizacji niniejszego projektu.

Goście z Niemiec zwiedzili plac budowy i wyrazili swój podziw i gratulacje ks. Marcinowi Pyszowi w związku z realizowaną inwestycją.

Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2018 r., zaś uroczyste otwarcie nowej części ŚDS w Piszu na maj 2019 r. Kolejna wizyta studyjna partnerów z Rotary Club odbędzie się w październiku 2018 r.