XX lecie Powiatu Piskiego

W dniu 28.09.2018 r. w Hotelu nad Pisą odbyła się konferencja poświęcona XX-leciu Powiatu Piskiego. Była to znakomita okazja do podsumowania działalności Piskiego Powiatu. Wśród zaproszonych gości znalazł się ks. mjr Marcin Pysz, proboszcz piskiej parafii ewangelickiej. Stosowne gratulacje i przemówienia przyjął Starosta Piski p. Andrzej Nowicki. Podczas konferencji pozdrowienia wygłosili również goście z Schleswig – Flensburg p. Ulrich Brukemeier oraz Johannes Petersen.

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel na zlecenie Powiatu Piskiego prowadzi Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej, ponadto piska parafia ewangelicka ściśle współpracuje z powiatem Piskiem.

W tym miejscy w imieniu parafii i stowarzyszenia dziękujemy za wzorową współpracę!