Ordynacja ks. Piotra Ucińskiego

W dniu 05 stycznia br. odbyła się uroczystość ordynacji pana Piotra Ucińskiego na duchownego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. Ksiądz Piotr Uciński od lutego 2018 r. odbywał praktykę w piskiej parafii ewangelickiej, zaś od dnia 05.01.2019 r. został minowany Wikariuszem PEA w Piszu przez Konsystorz Kościoła EA w RP.

Podczas ordynacji apostolskim zwyczajem błogosławieństwo poprzez nałożenie rąk udzielił Biskup Kościoła Luterańskiego w Polsce ks. bp Jerzy Samiec, w chwili tej asystowali duchowni: ks. Dariusz Lik z Zielonej Góry oraz ks. Marcin Pysz z Pisza.

Ks. Piotrowi Ucińskiemu oraz pani pastorowej Joannie Ucińskiej życzymy w imieniu Rady Parafialnej oraz całego Zboru wiele Bożego błogosławieństwa i Bożej opieki w służbie na niwie Kościoła Luterańskiego w Polsce.

zdj. Dominika Czyż-Kufel – fotografia