Synod Diecezjalny w Mikołajkach

W dniu 09 marca 2019 r. odbyła się wiosenna sesja Synodu Diecezji Mazurskiej. Podczas obrad synodałowie zapoznali się ze sprawozdaniami Biskupa Diecezji, duszpasterzy środowiskowych oraz przyjęto poprawkę do Preliminarza na 2019 r. Piską parafię ewangelicką reprezentowali delegaci świeccy: p. Ewa Olchowy i p. Dariusz Vogel oraz duchowni: ks. Marcin Pysz i ks. Piotr Uciński. Podczas posiedzenia synodu piski proboszcz przekazał informację z działalności kapelana Straży Granicznej.