Posiedzenie Rady Parafialnej w Piszu

W dniu 14 listopada miało miejsce posiedzenie Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu. Proboszcz parafii zapoznał zgromadzonych z bieżącymi wydarzeniami w parafii oraz planami na kolejny 2020 r. Rada podjęła decyzje w sprawie wykonania tablicy pamiątkowej wejsuńskich parafian poległych w II Wojnie Światowej. Rozmawiano również na temat remontu ołtarza oraz ambony w kościele w Wejsunach, jak i również o przygotowaniu pomieszczenia na cele spotkań przy kawie dla parafian w Wejsunach. Projekt oraz wizualizację pomieszczenia przygotował piski praktykant p. mgr inż. Bartek Polok. Radni rozmawiali również na temat sposobu pomocy samotnym seniorom naszej parafii, w pomoc którym włączyło się również Ewangelickie Stowarzyszenie Betel.

Dziękujemy wszystkim członkom Rady Parafialnej za ich zaangażowanie oraz pomoc w prowadzeniu piskiej parafii ewangelickiej.