Adwent w piskiej parafii ewangelickiej.

Powoli zbliża się Adwent! Czas w kalendarzach i notatnikach zaznaczyć ważne adwentowe terminy. Serdecznie zapraszamy na spotkania planowane w adwencie:

 

Adwentówka Parafialna.

Coroczne spotkanie przy kolędowaniu, słodkościach, kawie i występach naszych dzieci zobaczymy podczas Adwentówki Parafialnej, która odbędzie się w sobotę 14 grudnia 2019 r. w kaplicy ewangelickiej w Piszu o godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy!

 

Rekolekcje Adwentowe.

Tegoroczne Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii odbędą się w dniach 17 (wtorek) i 18 (środa) grudnia 2019 r. o godz. 17:00 w kaplicy ewangelickiej w Piszu. Będzie to wyjątkowy czas adwentowej refleksji i zadumy nad Słowem Bożym oraz czas wspólnego śpiewu. Serdecznie zapraszamy!

 

„A to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy”. List Apostoła Pawła do Rzymian 13,11