2 tony żywności dla osób potrzebujących!

W dniach 29-30 listopada br. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie przeprowadziło Świąteczną Zbiórkę Żywności.

Zebraliśmy bez mała 2 tony żywności.

Ofiarowana żywność zostanie przekazana seniorom oraz osobom niepełnosprawnym. Zostanie przygotowanych blisko 150 paczek świątecznych.

Serdecznie dziękujemy pracownikom i uczestnikom terapii środowiskowych domów samopomocy z Pisza i Białej Piskiej, harcerzom z hufca ZHP Pisz im. Janusza Korczaka na czele z panią drużynową Agnieszką Wiktorko – Liżewską, a przede wszystkim Bartkowi Polokowi (koordynatorowi), Marcinowi Redzko i Szymonowi Tyrnie za dwa dni ciężkiej pracy w zwożeniu, liczeniu i segregowaniu ofiarowanej żywności.