Z żałobnej karty ogłaszamy!

Zmarła śp. Jadwiga Jastrzębska  w wieku 88 lat, urodzona 19.04.1932 r. w Chmielewie, mieszkała w EDO w Mikołajkach,  zmarła w dniu 10.01.2020 r. w Mikołajkach.

Pogrzeb śp. Jadwigi Jastrzębskiej odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00 z kaplicy cmentarnej w Orzyszu na pobliski cmentarz.

 

„Przeto czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy” – niechaj to zapewnienie Apostoła Pawła z listu do Rzymian będzie pociechą dla zasmuconych serc.