Współpraca polsko - amerykańska

W minionych dniach w piskiej parafii ewangelickiej odbyły się dwa spotkania z ewangelickim kapelanem wojsk USA stacjonujących w Bemowie Piskim. W jednym ze spotkań wziął udział superwizor kapelanów na Europę. Współpraca będzie polegała na wolontariacie amerykańskich żołnierzy w ośrodkach prowadzonych przy piskiej parafii oraz na terenie OREW w Piszu. Ponadto planowane są wspólne nabożeństwa w kościele w Wejsunach. Bardzo cieszymy się, że nasz kościół stanie się również domem duchowym dla protestanckich żołnierzy Armii USA.