Egzamin konfirmantów 2020

W dniu 24.06 br. w sali parafialnej w Piszu odbył się egzamin tegorocznych konfirmantów. Do egzaminu przystąpili Paweł i Szymon. Komisja egzaminacyjna w składzie: ks. Marcin Pysz – proboszcz, p. Ewa Olchowy – kurator oraz p. Bartłomiej Polok – praktykant/katecheta przeprowadziła egzamin, który trwał 45 min. Konfirmanci wyczerpująco odpowiedzieli na wszystkie pytania, więc komisja z radością ogłosiła pozytywny wynik egzaminu.

W mowie końcowej proboszcz parafii podkreślił znakomite przygotowanie konfirmantów oraz odpowiedzialność jaką biorą na siebie z dniem konfirmacji. Przede wszystkim zwrócił uwagę na to, że stają się „ambasadorami” ewangelików w swoich środowiskach, w swoich szkołach i mają dawać dobry przykład swoim zachowaniem, w szczególności broniąc i wspierając słabszych i wykluczonych.

Uroczystość konfirmacji planowana jest na niedzielę 23 sierpnia br. w kościele ewangelickim w Wejsunach o godz. 10:00.