Remont iluminacji kościoła w Wejsunach.

W minionym tygodniu nasza „grupa robocza” przeprowadziła remont/wymianę lamp oświetlających nasz kościół od strony Onufryjewa. Zostały zamontowane nowe halogeny ledowe na przygotowanych przez naszych panów podstawach… już niedługo będziemy mogli cieszyć się nowym oświetleniem naszego kościoła w Wejsunach.

Serdecznie dziękujemy panu Bernardowi, Jerzemu i Bartłomiejowi za wykonane prace!

W tym roku planujemy jeszcze parę drobnych prac przy naszym kościele, jak: montaż podstawy pod gniazdo bocianie, zakup i montaż poręczy przy wejściu do kościoła dla osób starszych oraz zakup i montaż dwóch masztów flagowych przy kościele.

Cały czas również trwa zbiórka środków na renowację ołtarza i ambony naszego kościoła.

Powyżej wymienione prace można wesprzeć ofiarą klikając na ten link: OFIARA NA KOŚCIÓŁ W WEJSUNACH

zdj. Bartłomiej Polok