Konfirmacja 2020

W niedzielę 23 sierpnia 2020 r. w kościele ewangelickim w Wejsunach miała miejsce uroczystość konfirmacji. W tym roku do konfirmacji przystąpili: Paweł Plaga oraz Szymon Tyrna. Konfirmanci wzięli czynny udział w liturgii nabożeństwa oraz  przystąpili do Sakramentu Ołtarza. W uroczystości wzięły również udział najbliższe rodziny naszych konfirmantów.

W imieniu Rady Parafialnej życzenia przekazała pani kurator Ewa Olchowy.

Rozpoczynając nabożeństwo proboszcz parafii ks. Marcin Pysz podkreślił, że jest to jedno z największych świąt Kościoła, kiedy młodzi ludzie po odbytym przygotowaniu, potwierdzają swoją wiarę i chęć trwania przy Bogu oraz aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła.

zdj. Marcin Redzko