Piękna pogoda zachęca do pracy...

W naszej parafii nie marnujemy pięknej wakacyjnej pogody. Nasza „grupa robocza” ciężko pracuje przez cały czas wakacyjny. Pan Marcin wykonał m.in. poprawki malarskie na ogrodzeniu przed domem parafialnym w Piszu, zaś p. Bartłomiej z oddaniem wyczyścił parafialne naczynia liturgiczne. Wprawdzie dawno nieużywane (z powodu trwającej pandemii nie prowadziliśmy, aż do 23.08 br. nabożeństw połączonych z Sakramentem Ołtarza).

Dziękujemy za ochoczą pracę!