Co oni tam kopią przy kościele?

W minionym tygodniu przed kościołem ewangelickim w Wejsunach miały miejsce prace budowlane. Niniejsze prace wzbudziły zainteresowanie miejscowych mieszkańców: cóż oni tam kopią?! Na skwerze przy kościele zostały wykopane trzy doły w celu posadowienia masztów flagowych.

Zgodnie z decyzją Rady Parafialnej z sierpnia 2020 r. przed kościołem ewangelickim w Wejsunach zostaną postawione trze maszty flagowe dla godnego upamiętnienia świąt państwowych i kościelnych. Na środkowym maszcie zostanie wywieszona flaga Kościoła Luterańskiego rozpoznawalna w cały środowisku Światowej Federacji Luterańskiej (fioletowy krzyż na białym tle), zaś na bocznych masztach będą wywieszane stosowne flagi zgodnie z obchodzonym uroczystościami państwowymi.

W tym miejscu serdecznie chcemy podziękować p. Bartłomiejowi Polokowi i p. Elżbiecie Gabryś za ogromny wkład pracy i zaangażowania w realizację naszego projektu. W ostatnim etapie (zalewaniu fundamentów) pomogli Szymon Tyrna i ks. Marcin Pysz.

Po raz pierwszy flaga Kościoła Luterańskiego zostanie wciągnięta na maszt w Wejsunach z okazji 503 Pamiątki Reformacji w sobotę 31.10.2020 r. o godz. 16:00, zaś kuranty na kościele w Wejsunach odegrają hymn Kościoła Luterańskiego „Warownym grodem jest nasz Bóg”, którego autorem słów i melodii jest ks. dr Marcin Luter.

Po wysłuchaniu hymnu Kościoła odbędzie się prezentacja filmu „Luter” w kościele ewangelickim w Wejsunach.

Niniejsze plany mogą ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną w naszym Powiecie.