Flaga z fioletowym krzyżem.

Przyd kościołem ewangelickim w Wejsunach w dniu dzisiejszym tj. 24.10 br. zostały zamontowane maszty flagowe. Jako najważniejsza w środku została powieszona flaga Kościoła Luterańskiego, fioletowy krzyż na białym tle. Może powstać pytanie: dlaczego właśnie teraz, w dobie tak mocno rozszerzającej się pandemii, kiedy cierpienie i ograniczenia dotykają człowieka prze kościołem w Wejsunach powiesili flagę.

Właśnie teraz ta symboliczna flaga z fioletowym krzyżem chce kierować nasze myśli na Jezusa Chrystusa, który umiera za każdego z nas na krzyżu Golgoty. Jego śmierć niesie życie człowiekowi. Jego ofiara daje nam nadzieję i chce wzmacniać nas w wierze. Tego właśnie teraz potrzebujemy. Umocnienia się w zaufaniu do Boga, że On wszystko ku dobremu poprowadzi.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt postawienia masztów flagowych w Wejsunach. Dziękujemy Radzie Parafialnej za podjecie tematu i stosownej uchwały. Dziękujemy grupie roboczej p. Eli, p. Bartkowi, p. Szymonowi i ks. Marcinowi za poświęcenie czasu i sił.

zdj. Elżbieta Gabryś