Odbyło się noworoczne posiedzenie Rady Parafialnej

W dniu 26 stycznia br. w domu parafialnym w Piszu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Parafialnej w 2021 r. Radni podczas posiedzenie wysłuchali sprawozdania Proboszcza z życia parafii od ostatniego posiedzenia. Ponadto Rada Parafialna wypracowała projekt Preliminarza na 2021 r. oraz ustaliła priorytety w działalności parafialnej.

Miedzy innymi zaplanowano koncerty w Wejsunach, Święto Parafialne (jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli je przeprowadzić), zakup instrumentu organowego do kaplicy w Piszu oraz nowego programu komputerowego do obsługi kartotek parafialnych.

Proboszcz wyraził swoje podziękowania dla członków parafii w Piszu za wyjątkową ofiarność w 2020 r., która pozwoliła przetrwać trudny czas pandemii w minionym roku. Mimo zmniejszonej znacznie ilości nabożeństw i ograniczonego kontaktu z członkami parafii, parafianie czują się zaopiekowani dzięki pracy p. Elżbiety Gabryś – Opiekuna Osób Zależnych, która utrzymuje stały kontakt telefoniczny z osobami starszymi i chorymi.

W związku z kończącą się kadencją Rada Parafialna podjęła również temat wyborów Rady Parafialnej oraz delegatów do Synodu Diecezji Mazurskiej, które wstępnie zaplanowano na lato 2021 r. Wprowadzenie nowej Rady Parafialnej mogło by mieć miejsce na przełomie wrzesień/październik 2021 r.

Już w tym miejscu serdecznie zapraszamy do przemyślenia i wystawienia swojej kandydatury w tegorocznych wyborach Rady Parafialnej. 

zdj. Bartłomiej Polok