Odbyło się hybrydowe Zgromadzenie Parafialne

W niedzielę 21 lutego br. po nabożeństwie w kościele miało miejsce pierwsze w naszej historii hybrydowe zgromadzenie parafialne. Dzięki temu w zgromadzeniu wzięli udział parafianie z wszystkich filiałów naszej parafii. Zgromadzenie poprzedziło nabożeństwo również na żywo emitowane na platformie ZOOM.

Zgromadzenie Parafialne przyjęło sprawozdania finansowe oraz z życia parafii, jak i również przyjęło preliminarz na 2021 r.

Zgromadzenie wyraziło zgodę na zakup sprzętu i przygotowanie parafii do stałych transmisji nabożeństw w internecie. Od paru miesięcy spływają do naszej parafii prośby z bliska i z daleka o transmisje nabożeństw w internecie. Osoby, które chciałyby wesprzeć ten projekt mogą dokonać przekazania ofiary na konto parafii z dopiskiem „Parafia On-line”.

Serdecznie dziękujemy p. Bartłomiejowi i p. Elżbiecie za przygotowanie i pomoc techniczną naszego zgromadzenia.

zdj. Marcin Redzko