30-lat Straży Granicznej

Straż Graniczna od 2007 r. stałą się bliska Parafii Ewangelickiej w Piszu. Proboszcz naszej parafii pełni funkcję kapelana SG. W dniu 24 maja br. SG obchodziła swoją 30-tą rocznice powołania. W uroczystościach wziął udział ks. mjr SG Marcin Pysz, który przekazał życzenia z okazji święta w imieniu Ewangelickiego Biskupa Wojskowego.

Podczas uroczystości w Kętrzynie, ks. M. Pysz został odznaczony pamiątkowym medalem nadanym przez Komendanta CSSG w Kętrzynie p. płk. SG Adama Pacuka.

zdj. Archiwum CSSG w Kętrzynie.