Poświęcono krzyż na dawnym cmentarzu ewangelickim we wsi Giętkie.

W dniu 18.06.2021 r. ks. Marcin Pysz oraz ks. Bartłomiej Polok dokonali poświęcenia nowego krzyża na dawnym cmentarzu ewangelickim we wsi Giętkie w Gminie Biała Piska. Uroczystą modlitwę zorganizował sołtys wsi Giętkie p. Lech Prusinowski. W poświęceniu wzięło udział wielu mieszkańców wioski.

Mieszkańcy wsi uporządkowali teren cmentarza, przygotowali tablicę informacyjną oraz obsadzili teren cmentarza świerkami. W centralnym miejscu cmentarza na szczycie górki cmentarnej ustawili krzyż, który ma przypominać o szacunku dla dawnych mieszkańców wioski, którzy zostali pochowani na tym miejscu – co podkreślił pan sołtys.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy za upamiętnienie dawnego cmentarza ewangelickiego i niechaj inicjatywa pana sołtysa Lecha Prusinowskiego będzie przykładem, jak godnie można upamiętnić tak wyjątkowe miejsce jak cmentarz.

Mam nadzieję, że więcej będzie pozytywnych przykładów dbania o pamięć historyczną, niż prób zniszczeń świadectwa o dawnych mieszkańcach naszej ziemi – podkreślił ks. M. Pysz – proboszcz piskiej parafii ewangelickiej dziękując mieszkańcom za piękne ekumeniczne dzieło.