Egzamin konfirmanta w Piszu

W dniu 23 czerwca odbył się egzamin konfirmacyjny Korneliusza. Egzamin prowadził ks. Marcin Pysz proboszcz parafii oraz ks. Bartłomiej Polok wikariusz parafii. Egzamin zakończył się bardzo dobrym wynikiem, gratulujemy Korneliuszowi jego wiedzy i przygotowania do egzaminu.