Przekazanie pomocy dla cudzoziemców.

W dniu 02.12.2021 r. miało miejsce przekazanie pomocy zebranej przez mazurskich ewangelików. Przekazania dokonał w imieniu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel pomysłodawca oraz organizator zbiórki ks. mjr SG Marcin PYSZ, proboszcz piskiej parafii, kapelan ewangelicki Straży Granicznej oraz bp Paweł HAUSE, Biskup Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W imieniu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców pomoc odebrał Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej p. gen. bryg. SG Robert INGLOT, w obecności Zastępcy Komendanta ds. logistyki WMOSG p. płk SG Iwony ŁATUNOWICZ. W organizacji zbiórki i przekazaniu uczestniczył również przedstawiciel młodzieży Diecezji Mazurskiej oraz wolontariusz Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel Szymon TYRNA z PEA w Piszu. 

Zbiórka ofiar na rzecz cudzoziemców w ośrodku w Ketrzynie była zebrana w ewangelickich parafia Diecezji Mazurskiej, zbiórkę wsparła również Diakonia Polska przekazując dotację w wysokości 5 000,00 zł. Łączna wartość zakupionej pomocy to: 15 196,08 zł

Przekazano: suszarki do ubrań (pionowe i poziome) łącznie 21 szt, ubrania dla małych dzieci (łącznie 160 szt.), pampersy (14 250 szt), smoczki (60 szt), krem na odparzenia (40 szt.).

W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli naszą akcję. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel prowadzi dalszą akcję pomocy dla Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie wraz z ewangelicką parafia w Mrągowie.

zdj. WMOSG w Kętrzynie