Ogórkowa Niedziela

W niedzielę 07 sierpnia br. w naszej parafii rozdawaliśmy ogórki z ekologicznej uprawy państwa Jabłońskich w Kwiku. Każdy uczestnik nabożeństwa w Piszu po modlitwie otrzymał tyle ogórków ile chciał… pozostała część została przekazana dla podopiecznych ŚDS w Piszu. Niedziela więc ta została nazwana niedzielą ogórkową…

Serdecznie dziękujemy państwu Karinie i Mariuszowi za okazane serce i ofiarowania płodów rolnych ciężkiej pracy rolników.