Największym świętem jest pomagać!

Kolejny transport pomocy wyruszy na Ukrainę. Tak przygotowujemy się do niedzieli podczas której będziemy mówili o miłosiernym samarytaninie. W dniu 09 września tuż przed rozpoczęciem Zjazdu Rycerzy Joannitów w Rynie przekazaliśmy aparat USG oraz inne materiały opatrunkowe i medyczne na ręce ani Agaty Shvarts – żony biskupa Pavlo Shvartsa – zwierzchnika kościoła luterańskiego na Ukrainie. W przyszłym tygodniu transport pomocy trafi do Charkowa.

Nie byłoby to możliwe bez wieloletniej i wspaniałej współpracy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu oraz Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel z panem dr. Christianem Meylem -rycerzem Zakonu Joannitów oraz prezesem stowarzyszenia wspierającego Stacje Socjalne na terenie Mazur. W przekazaniu pomocy wziął udział piski proboszcz oraz prezes zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel ks. Marcin Pysz.

Nasza praca i regularna pomoc dla Ukrainy jest możliwa właśnie dzięki pomocy takich ludzi jak p. dr Christian Meyl, który regularnie wspiera nasze stowarzyszenie ofiarami na zakup koniecznego sprzętu dla ogarniętej wojną Ukrainy. Cała pomoc odbywa się poza fleszami, to ciężka codzienna praca polegająca na przygotowaniu transportu, zamówieniu rzeczy, kompletowaniu, przygotowaniu dokumentacji przekazania ofiary. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele osób w stowarzyszeniu Betel jest w to zaangażowane. W tym miejscu dziękujemy p. Monice, p. Marcinowi, p. Liliannie oraz ks. Marcinowi za mrówczą pracę. Dla nas największym świętem jest wysłanie kolejnego transportu pomocy!