Zgromadzenie Parafialne 2018

W dniu 28.01.2018 r. odbyło się Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu, które przyjęło jednogłośnie sprawozdania Proboszcza i Rady Parafialnej. Podczas Zgromadzenia zostały zaprezentowane: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z życia parafii oraz preliminarz na nowy 2018 r. Ponadto podjęto bardzo ważne uchwały mające wpływ na przyszłość Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu. Zgromadzenie prowadził […]

Czytaj więcej

Pożegnanie p. Bogusława Sebesty.

Podczas niedzielnego nabożeństwa w dniu 28.01.2018 r. miało miejsce pożegnanie praktykanta p. Bogusława Sebesty, który zgodnie z decyzją Biskupa Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP został przeniesiony do PEA w Goleszowie. W imieniu Rady Parafialnej słowa podziękowania przekazali p. Ewa Olchowy – Kurator Parafii oraz ks. Marcin Pysz  – Proboszcz PEA w Piszu. Po nabożeńtwo […]

Czytaj więcej

Zapraszamy na Zgromadzenie Parafialne!!

W dniu 28.01.2018 r. (niedziela) po nabożeństwie w kaplicy ewangelickiej  w Piszu odbędzie się doroczne Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu. Podczas zgromadzenia proboszcz parafii ks. Marcin Pysz przedstawi sprawozdanie finansowe za 2017 r., preliminarz budżetowy na 2018 r., sprawozdanie z życia parafii w 2017 r. oraz sprawozdanie z działalności Diakonii Piskiej. Zgromadzenie […]

Czytaj więcej

Zmiana praktykanta w Parafii w Piszu

Zgodnie z decyzją Biskupa Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, ks. bpa Jerzego Samca z dniem 01.02.2018 r. nastąpi zmiana praktykanta w Parafii Ewangelicki – Augsburskiej w Piszu. Pan mgr Bogusław Sebesta po zdanym I Egzaminie Kościelnym został delegowany do Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Goleszowie (Śląsk Cieszyński). W ty miejscu serdecznie dziękujemy p. Bogusławowi […]

Czytaj więcej

Działalność Diakonii Parafialnej w 2017 r.

Poniżej prezentujemy sprawozdanie z działalności diakonii parafialnej. Służbę na rzecz drugiego człowieka realizujemy poprzez wiele form pracy i wsparcia. Głównym realizatorem naszej służby jest Ewangelickie Stowarzyszenie Betel, które w sposób profesjonalny i wieloaspektowy realizuje założenia Diakonii – miłości do bliźniego.   Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu .       ŚDS w Piszu działa od […]

Czytaj więcej

Zapraszamy na posiedzenie Gremiów Parafialnych!

Serdecznie zapraszamy na następujące posiedzenia członków odpowiednich Gremiów Parafialnych: Parafialna Komisja Rewizyjna – 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) godz. 17:00 w kancelarii parafialnej. Rada Parafialna – 25 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 17:00 w sali spotkań. Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne – 28 stycznia 2018 r. (niedziela) po nabożeństwie w Piszu.

Czytaj więcej

Wyrok ws. zniszczenia ściany kaplicy ewangelickiej w Białej Piskiej

W dniu 12 stycznia 2018 r. do Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu wpłynął prawomocny wyrok skazujący dwóch sprawców winnych zniszczenia ściany kaplicy ewangelickiej w Białej Piskiej oraz obrazy uczuć religijnych. Wyrok orzekł Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny. Sprawcy zostali uznani za winnych oraz ukarani grzywną, obowiązkiem naprawy szkody poprzez wpłacenie na rzecz […]

Czytaj więcej

Zapraszamy na nową stronę www

Powstała nowa strona internetowa poświęcona ewangelickiemu kościołowi w Wejsunach. Strana ta ukazuje kościół w Wejsunach jako wyjątkowy zabytek. Chcemy dzięki niej promować kościół, znajdujące się w nim zabytki, wystawy oraz wydarzenia jakie będą się odbywały w kościele. Stronę można znaleść pod adresem: www.wejsuny.eu Kościół ewangelicki w Wejsunach nie jest tylko i wyłącznie miejscem nabożeństw, ale […]

Czytaj więcej

2018 Rokiem Świadectwa Kościoła

Rok 2018 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce został ogłoszony Rokiem Świadectwa Kościoła. Niech Rok Świadectwa Kościoła będzie dla wszystkich zaproszeniem, aby poprzez wspólnotę ochrzczonych w zwiastowanym Słowie i Sakramencie, wzrastało świadectwo o Chrystusie głoszone przez Kościół. Nasze świadectwo. Hasło biblijne Roku Świadectwa Kościoła: „Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia.” (Obj. 21,6). www.bik.literanie.pl   […]

Czytaj więcej

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel otrzymało dotację!

W dniu 28 grudnia 2017 r. Prezes Zarządu ES Betel ks. Marcin Pysz oraz Wiceprezes Zarządu pani Ewa Olchowy podpisali umowę na dofinansowanie projektu pt. „Rozwój Infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisali: Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego p. […]

Czytaj więcej