Proboszcz

 

ks. kpt. SG Marcin Pysz  – urodzony 09.02.1981 r. w Bielsku – Białej. Ksiądz Pysz został konfirmowany w Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Jaworzu w dniu 28.05.1995 r. przez ks. radcę Ryszarda Janika. Na duchownego Kościoła Ewangelicko – Augsurskiego w RP został ordynowany 01.10.2006 r. asystentami byli: ks. Własysław Wantulok z PEA w Jaworzu oraz śp. ks. gen. bryg. Adam Pilch z PEA Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. W dniu 07.10.2012 r. został wprowadzony na urząd Proboszcza Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu, jednocześnie pełni funkcję Ewangelickiego Kapelana Straży Granicznej. Asystentami podczas wprowadzenia byli: ks. Witold Twardzik z PEA w Pasymiu oraz ks. Sebastian Kozieł z PEA w Cieplicach.

Wykształcenie: w 2000 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Bielsku – Białej (profil ekologiczny); w 2005 r. ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie uzyskując tytuł magistra. Tytuł pracy magisterskiej: Analiza retoryczna Kazania na Górze w porównaniu z retoryką judaistyczną i hellenistyczną.; w 2005 r. ukończył stypendium naukowe na Uniwersytecie Karola Ruprechta w Heidelbergu; uczestniczył w kurskie przygotowawczym do Superwizji Duszpasterskiej; w 2006 r. ukończył kurs w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz został mianowany porucznikiem Wojska Polskiego; ukończył 2007 r. kurs resortowy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz został mianowany porucznikiem Straży Granicznej. Ks. Marcin Pysz ukończył również 5 letni (10 sesji) kurs Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. W 2014 ks. Pysz został mianowany kapitanem Straży Granicznej.

ks. Marcin Pysz odbył praktyki w następujących parafiach ewangelickich: PEA w Suwałkach, PEA w Żyrardowie, PEA w Wołczynie, PEA w Częstochowie, PEA w Kętrzynie. Ponadto miał praktyki w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym.

Ks. Marcin Pysz był współzałożycielem Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel utworzonego przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu i od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. ks. Pysz był inicjatorem założenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu (2008 r.), Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Piszu (2010 r.), Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej (2015 r.) oraz Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej (2017 r.).

Ks. Marcin Pysz jest członkiem Synodu Diecezji Mazurskiej (od 2006 r.), jest członkiem Rady Diakonii Mazurskiej (od 2013 r.) oraz został wybrany jako przedstawiciel księży do XIV Synodu Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP