Proboszcz

 

ks. mjr SG Marcin Pysz  – urodzony 09.02.1981 r. w Bielsku – Białej. Ksiądz Pysz został konfirmowany w Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Jaworzu w dniu 28.05.1995 r. przez ks. radcę Ryszarda Janika. Na duchownego Kościoła Ewangelicko – Augsurskiego w RP został ordynowany 01.10.2006 r. asystentami byli: ks. Własysław Wantulok z PEA w Jaworzu oraz ks. płk Adam Pilch z PEA Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Po ordynacji został skierowany jako wikariusz PEA w Kętrzynie, zaś od 08.2007 jako wikariusz PEA w Piszu, gdzie służy po dzień dzisiejszy. W dniu 07.10.2012 r. został wprowadzony na urząd Proboszcza Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu, jednocześnie pełni funkcję Ewangelickiego Kapelana Straży Granicznej. Asystentami podczas wprowadzenia byli: ks. Witold Twardzik z PEA w Pasymiu oraz ks. Sebastian Kozieł z PEA w Cieplicach.

Wykształcenie: w 1996 r. ukończył naukę w Szkole Podstawowej im gen. Stanisława Maczka w Jaworzu; w 2000 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Bielsku – Białej (profil ekologiczny); w 2005 r. ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie uzyskując tytuł magistra teologii. Tytuł pracy magisterskiej: Analiza retoryczna Kazania na Górze w porównaniu z retoryką judaistyczną i hellenistyczną.; w 2005 r. ukończył stypendium naukowe na Uniwersytecie Karola Ruprechta w Heidelbergu; uczestniczył w kursie przygotowawczym do Superwizji Duszpasterskiej oraz kurs duszpasterstwa kryzysowego w Berlinie; w 2006 r. ukończył kurs oficerski w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz został mianowany podporucznikiem Wojska Polskiego; ukończył 2007 r. oficerski kurs resortowy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz został mianowany podporucznikiem Straży Granicznej. Ks. Marcin Pysz ukończył również 5 letni (10 sesji) kurs Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.

W 2018 ks. Marcin Pysz został mianowany majorem Straży Granicznej.

Ks. Marcin Pysz odbył praktyki w następujących parafiach ewangelickich: PEA w Suwałkach, PEA w Żyrardowie, PEA w Wołczynie, PEA w Częstochowie oraz w PEA w Kętrzynie. Ponadto miał praktyki w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym, gdzie służył jako cywilny kapelan ewangelicki Wojska Polskiego.

Ks. Marcin Pysz był założycielem Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel (www.esbetel.pl) utworzonego przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu i od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Ks. Pysz był inicjatorem założenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu (2008 r.), Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Piszu (2010 r.), Ora Laborens (2010 r.), Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej (2015 r.), Stacji Socjalnej w Piszu (2012 r.), Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej (2017 r.), Stacji Socjalnej w Białej Piskiej (2021 r.) oraz Betania Sp. z o.o (2021 r.).

Ks. Marcin Pysz został powołany przez Wysoki Konsystorz na stanowisko proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie (w okresie: 03.2013 – 12.2014) oraz na stanowisko proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie (w okresie: 09.2021 – nadal).

Ks. Marcin Pysz jest członkiem Synodu Diecezji Mazurskiej (od 2006 r.), jest członkiem Rady Diakonii Mazurskiej (od 2013 r.), jest członkiem Komisji Rewizyjnej Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego (od 2013 r.) oraz został wybrany jako przedstawiciel księży do XIV Synodu Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP (od 2017 r.).

Ks. Marcin Pysz ma żonę Liliannę oraz troje dzieci: Antoniego, Nikolę i Szymona.