Adwentówka Parafialna 2022

W sobotę 10.12.br. spotkaliśmy się na przepięknym wieczorze adwentowym w naszej parafii. Po latach pandemii odbyła się Adwentówka Parafialna, spotkanie zgromadziło wielu parafian z terenu całej naszej parafii. Przybyły nasze dzieci z rodzicami, seniorzy i inny parafianie.

Uczniowie lekcji religii oraz dzieci uczęszczające na szkółkę niedzielą, pod kierownictwem pani pastorowej Lilianny Pysz, przygotowały tegoroczny program naszego świątecznego spotkania. Usłyszeliśmy piękne wiersze i piosenkę, którą zaśpiewał nasz mały chórek dziecięco-młodzieżowy. 

Jako że spotkanie odbyło się u progu 3. Niedzieli Adwentu, z radością kolędowaliśmy przy akompaniamencie Szymona Pysz, zaś Nikola Pysz towarzyszyła nam przy wyjątkowej pisani „Ty który miliony gwiazd zapaliłeś”. 

Za koniec spotkania przyszedł gość, Mikołaj nie zapomniał i o naszych dzieciach parafialnych!

Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie przy przygotowaniu naszego adwentowego wieczoru. Dziękujemy r