Kolejny transport pomocy dla Ukrainy!

W najbliższych dniach wyruszy w drogę kolejny transport pomocy na Ukrainę. Pomoc zostanie przekazań na ręce bpa Pavlo Shvartza, który przekaże pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców okolic Charkowa.

Dzięki pomocy Zakonu Joannitów Komandorii Pruskiej, Diecezji Mazurskiej oraz dra Christiana Meyla udało zebrać pomoc w postaci: środków opatrunkowych, sprzętu medycznego, dodatkowo zakupiliśmy 5 zasilaczy awaryjnych 1000W do kotłów co. oraz 5 akumulatorów.

Łączna wartość pomocy jaką przekaże Ewangelickie Stowarzyszenie Betel to 20 842,71 zł. 

W transporcie pomocy pomogli: p. Agata Shvartz, ks. Bartłomiej Polok oraz ks. Łukasz Stachelek.

Serdecznie dziękujemy za pomoc naszym sponsorom oraz za pomoc organizacyjną transportu pomocowego!