Wizyta robocza Diakonii w Piszu

W dniu 09 marca 2023 r. miała miejsce wizyta robocza przedstawicieli Diakonii Polskiej oraz Diakonię Karastrophenhilfe w sprawie wdrażania Programu Wielofunkcyjnej Pomocy Pieniężnej skierowanej dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

W budynku parafii ewangelickiej w Piszu powstanie punk rejestrujący uchodźców wojennych z Ukrainy do otrzymania pomocy pieniężnej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Diakonii na czele z Mateuszem Jelinkiem oraz parafii w Piszu w osobach: ks. Marcin Pysz, Lilianna Pysz oraz Monika Żelechowska.

Warunku jakie muszą spełnić osoby potrzebujące pomocy:

  • Przyjechały do Polski 24 lutego 2022 r. lub później i mieszkały przed tym dniem w Ukrainie (bez względu na narodowość).
  • Obecnie są zarejestrowane i mieszkają w Polsce.
  • Nigdy nie były beneficjentami Programu Wielofunkcyjnej Pomocy Pieniężnej w Polsce. Program ten prowadzony jest przez organizacje humanitarne i zapewnia przez 3–4 miesiące środki finansowe na podstawowe potrzeby (700–710 zł na jedną osobę oraz 600–610 zł na kolejnych członków rodziny).
  • Znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej i nie mają dostępu do stałych dochodów, które wystarczyłyby do pokrycia minimalnych wydatków gospodarstwa domowego.

Diakonia we współpracy z parafią w Piszu chce pomóc osobom najbardziej potrzebujących. W aktualnym projekcie na terenie Polski może skorzystać 2 500 rodzin.

Punkt rejestracyjny zostanie otwarty w ok 20 marca 2023 r. w parafii ewangelickiej w Piszu przy pl. Daszyńskiego 12A – szczegóły funkcjonowania naszego punktu rejestracyjnego podamy w późniejszym czasie.

ROSZURA INFORMACYJNA PL-UA