Spotkanie świąteczne w ośrodkach wsparcia.

W minionych dniach odbyły się spotkania świąteczne z osobami niepełnosprawnymi w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel.

W spotkaniach wzięli udział członkowie zarządu stowarzyszenia.

Pozdrowienia oraz życzenia Bożego błogosławieństwa przekazali w PŚDS w Białej Piskiej ks. Marcin Pysz, zaś w ŚDS w Piszu pani pastorowa Lilianna Pysz.