Plecaki ratownicze dla strażników granicznych.

Dzięki środkom finansowym Diakonii Polskiej nasze stowarzyszenie Betel mogło zrealizować kolejny ważny projekt wsparcia dla cudzoziemców na granicy polsko-białoruskiej. Podlaski Oddział Straży Granicznej powołał grupy poszukiwawczo-ratownicze, w skład których wchodzą funkcjonariusze SG przeszkoleni w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Grypy te poszukują cudzoziemców, którzy  utknęli gdzieś na terenie przygranicznym m.in. w Puszczy Białowieskiej.

Kluczowym wyposażeniem takiej grupy jest specjalistyczny plecak ratowniczy PSP R1 gen. 2. Producent zastosował specjalną promocję dla stowarzyszenie Betel i udało nam się zakupić 10 plecaków za koszt 45 000,00 zł.

Plecaki w dniu 13 marca przekazał ks. mjr SG Marcin Pysz – Prezes Zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel oraz kapelan ewangelicki Straży Granicznej, na ręce zastępcy komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

10 plecaków od Diakonii Polskiej trafi do 10 placówek SG i będą służyły w ratowaniu zdrowia i życia cudzoziemców przy polsko-białoruskiej granicy. 

Serdecznie dziękujemy pani dyrektor generalnej Diakonii Polskiej Wandzie Falk za pomoc oraz pani ppor SG Marcie Januszkiewicz pełnomocnikowi komendanta POSG ds. Ochrony Praw Człowieka za koordynację naszej pomocy.