Zgromadzenie przyjęło sprawozdania

W dniu 02 lutego br. po nabożeństwie w piskiej kaplicy ewangelickiej odbyło się sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne. Zgromadzenie przyjęło sprawozdania za 2019 r. oraz preliminarz na 2020 r. Ponadto Zgromadzenie podjęło uchwałę o jutrzennym nabożeństwie w I Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które odbędzie się o godz. 06:00 w kościele ewangelickim w Wejsunach. Podobnie przyjęto nową datę Święta Parafialnego na ostatnią niedzielę czerwca. W tym roku będzie to 28.06.2020 r. podczas Święta Parafialnego kazanie wygłosi bp Paweł Hause, Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej.