Proboszczowie od 1547 r.

Proboszczowie:

 1. ks. prof. Marcin Glossa (1547)
 2. ks. Thomas Oningus (1564)
 3. ks. Johannes Meier (1588)
 4. ks. superintendent Wilhelm Tyszko (1710 – 1725)
 5. ks. Paul Samuel Paulini (1800-1836)
 6. ks. Gottfried Schulz (1838 – 1867)
 7. ks. Robert Julius Stiller (1868-1888)
 8. ks. Friedrich Julius Leopold Skierlo (1888-1916)
 9. ks. Paul Viktor Karl Hensel (1916-1929)
 10. ks. Ernst Link (1929-1945)
 11. ks. Włodzimierz Ryszard Missol (1946-1947)
 12. ks. Bertold Rückert (10.1947-10.1954)
 13. ks. diakon Otton Hintz (11.1954-06.1969)
 14. ks. Edmund Schmidt (07.1969-03.1970)
 15. ks. Henryk Sikora (04.1970-05.1977)
 16. ks. senior Paweł Kubiczek (06.1977-04.1978)
 17. ks. dr Krzysztof Rej (04.1978-06.2004)
 18. ks. Paweł Szwedo (07.2004-08.2007)
 19. ks. bp Rudolf Bażanowski (08.2007-09.2012)
 20. ks. mjr Marcin Pysz (10.2012 – nadal)

Urząd Drugiego Proboszcza pełnili:

 1. ks. Gottlieb Heinrich August Rothe (1869-1907)
 2. ks. Paul Viktor Karl Hensel (1907-1916)
 3. ks. Otto Eichel (1917-1929)
 4. ks. Waldemar Ambrosy (1932-1945)

Urząd Trzeciego Proboszcza pełnili:

 1. ks. Otto Eichel (1911-1917)
 2. ks. Carl Rosenhan (1919-1931)
 3. ks. Albert Droysen (1933-1945)

Wikariusze:

 1. ks. Michael Szulz (1787-1833)
 2. ks. Wilhelm Szulz (1833-1838)
 3. ks. Eduard Franz Johann Thiesen (1838-1851)
 4. ks. Samuel Rudolf Ebel (1852-1866)
 5. ks. Friedrich Eduard Moldehnke (1866-1869)
 6. ks. Otto Ernst Casper (1869-1884)
 7. ks. Johannes Gustav Willamowski (1885)
 8. ks. Gottlieb Julius Johann Rimarski (1885-1887)
 9. ks. kpt Marcin Pysz (09.2007-09.2012)
 10. ks. Piotr Uciński (01.2019-06.2019)
 11. ks. Bartłomiej Polok (03.2021 – 08.2021)

Duchowni pomocniczy:

 1. ks. Hermann Johann Bolz (1885)
 2. ks. Paul Emil Moritz Gielke (1891-1895)
 3. ks. Karl Friedrech Mitzka (1895-1896)
 4. ks. Ferdinand Heinrich Kull (1896-1898)
 5. ks. Friedrich Karl Hartmann (1899-1902)
 6. ks. Max Otto Bruno Link (1905-1908)

Katecheci:

 1. Lilianna Pysz (09.2022 – nadal)

Adiunkci / Praktykanci:

 1. Gottfried Szulz (1818-1820)
 2. Wilhelm Szulz ( 1823-1833)
 3. Adrian Lazar (09.2012-04.2013)
 4. Marta Zachraj (05.2013-08.2015)
 5. Bogusław Sebesta (09.2015-01.2018)
 6. Piotr Uciński (02.2018-12.2018)
 7. Bartłomiej Polok (09.2019-02.2021)