Ora Laborens

Konsystorz Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP zatwierdził uchwałę Zgromadzenia Parafialnego uchwałą nr 25 z dnia 19 marca 2010 r.

Działalność gospodarcza prowadzona jest pod nazwą ORA LABORENS – wg maksymy ks. dra Marcin lutra „módl się pracując” całe życie człowieka powinno być nieustanną modlitwą, nieustanną rozmową z Bogiem. W szczególny sposób modlitwa powinna towarzyszyć pracy, która zawsze powinna być wykonywana na chwałę Boga i ku pożytkowi bliźniemu…

Dokładne dane adresowe Ora Laborens:

Ora Laborens
pl. Daszyńskiego 12A, 12-200 Pisz
tel./fax.: 790 763 777
mail: www.pisz.luteranie.pl

NIP: 849 15 72 200
REGON: 790290368-00036

Konto bankowe działalności gospodarczej:
PKO BP o/w Piszu: 67 1020 4753 0000 0902 0072 9582