Diakonia Piska

Diakonia Piska to nic innego jak Działalność Charytatywna Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu. Słowo Diakonia odnosi się do służby, pomocy, wsparcia, opieki jaką prowadzi Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP. Diakonia jest nierozerwalnym elementem funkcjonowania Parafii Luterańskiej w Polsce. Nie ma parafii bez zainteresowania i pomocy niesionej dla osób w trudnej sytuacji życiowe, niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności charytatywno – opiekuńczej pieskiej parafii ewangelickiej.

Jeśli zechcecie Państwo wesprzeć naszą działalność pomocową prosimy o przekazanie ofiary na ten cel. Za każdy dar serca na działalność charytatywno-opiekuńczą Parafii bardzo serdecznie dziękujemy!

nr konta:  WM BS 92 9364 0000 2002 0021 0744 0001
tytuł przelewu: ofiara na działanośc charytatywno-opiekuńczą