Diakonia Piska

Sprawozdanie z działalności charytatywnej za 2022 r.:

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Piszu w celu prowadzenia zinstytucjonalizowanej i profesjonalnej DIAKONII – pomocy osobom potrzebującym, powołała 21.12.2010 r. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel, którego zadaniem jest organizowanie i prowadzenie różnych form wsparcia na terenie Powiatu Piskiego i nie tylko. Stowarzyszenie jest Organizacja Pożytku Publicznego KRS: 0000373147 i prowadzi działania w ramach statusu pożytku publicznego opisane szczegółowo w statucie na stronie www.esbetel.pl.

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu

ŚDS w Piszu działa od 01.12.2008 r. Pomoc jest świadczona 50 osobom psychicznie chorym, które uczęszczają na codzienne zajęcia terapeutyczne (7godz. dziennie, 5 dni w tygodniu). Ponadto osoby te otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem założycielskim i prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.sds-pisz.pl.

 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej

PŚDS w Białej Piskiej działa 01.03.2015 r. Pomoc świadczona jest łącznie 57 osobom z czego: 42 osobom psychicznie chorym oraz 15 osobom z demencją starczą lub chorobą Alzheimera. Zajęcia są prowadzone w systemie opieki dziennej. Uczestnicy terapii otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawne, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem założycielskim i prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.psds-bialapiska.pl

 Centrum Integracji Społecznej Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel

CIS w Białej Piskiej

W dniu 01.10.2017 r. zostało powołane do istnienia Centrum Integracji Społecznej ES Betel (CIS). Organem założycielskim i prowadzącym CIS jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel. Zadaniem CIS jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, wykluczonym, niepełnosprawnym poprzez poszukiwanie pracodawców oraz społeczne zatrudnienie. W roku sprawozdawczym korzystało wiele osób z naszej pomocy. Na dzień 31.12.2022 r. CIS zatrudnia 150 osób. CIS znajduje się w pomieszczeniach przy ul. Konopnickiej 4 w Białej Piskiej oraz posiada biuro terenowe w Piszu.

CIS w Mrągowie

W roku sprawozdawczym zostało powołane Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie, które znalazło swoją siedzibę w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie. Do kierowania CIS Mrągowo została powołana pani pastorowa Elżbieta Polok. W 2022 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski nadał status CIS w Mrągowie na okres 5 lat. CIS w listopadzie rozpoczął podpisywanie umów i na dzień 31.12.2022 r. CIS zatrudniało 6 osób.

CIS w Szczytnie

Na grudniowym posiedzeniu Zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel, zarząd podjął decyzję o utworzeniu CIS w Szczytnie. Aktualnie trwa procedura tworzenia CIS. Mamy nadzieję, że w 2023 r. CIS w Szczytnie rozpocznie swoją działalność. Stowarzyszenie powołało CIS w Szczytnie na wniosek ks. Adriana Lazara – proboszcza PEA w Szczytnie. CIS w Szczytnie będzie miał siedzibę w budynkach Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie.

Stacja Socjalna w Białej Piskiej

Od marca 2021 r. rozpoczęła swoją działalność Stacja Socjalna w Białej Piskiej. Stacja jest dofinansowana co rocznie przez Gminę Biała Piska w wysokości 45 000,00 zł. W ramach dofinansowania opłacana jest pielęgniarka. Przekazywane były nieodpłatnie pampersy – 4 111 szt., środki opatrunkowe – 2 227 szt. Stacja udzieliła pomocy łącznie 126 osobom. Łącznie pielęgniarka Stacji Socjalnej 1 137 wizyt domowych oraz w siedzibie stacji. Wyjątkowym zainteresowaniem ciszą się wizyty w siedzibie stacji w weekendy. Stacją prowadzi również rozdawanie nieodpłatne leków dla seniorów i osób chorych. Wartość leków jakie otrzymuje stacja rocznie to blisko 20 000 Euro. Stacja przekazała również dużą ilość leków oraz opatrunków na Ukrainę.

Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy – Pomoc Ukrainie

Mieszkanie dla uchodźców

Początkiem roku 2022 parafia rozpoczęła remont mieszkania służbowego w budynku parafialnym. Końcem lutego zakończyły się prace remontowe oraz wyposażanie Apartamentu Pastorówka. Nasz apartament stał się w pierwszym rzędzie narzędziem pomocy dla dwóch rodzin z Ukrainy. Od początku marca do Świąt Wielkanocy mieszkały u nas dwie mamy z dziećmi, łącznie 5 osób. Był to znakomity i jakże konieczny gest miłości i solidarności z uchodźcami z Ukrainy.

Pomoc dla Ukrainy

Parafia oraz Ewangelickie Stowarzyszenie Betel przygotowało 4 transporty pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy. Transporty były przekazywane poprzez ks. bpa Pavlo Shvartza. W ramach transportów przekazano: apteczki wojskowe, bandaże izraelskie, leki, opatrunki, maseczki, itp.

09.09.2022 r. – przekazanie aparatu USG oraz środków medycznych dla Charkowa – wartość przekazanej pomocy: 25 000,00 zł

05.08.2022 r. – 105 wojskowych apteczek pierwszej pomocy wyposażonych w specjalistyczne opatrunki zaciskowe, 4 kartony leków przeciwzapalnych. ponad 2 000 szt. maseczek FP2 oraz pełen komplet urostomii – wartość przekazanej pomocy: 30 000,00 zł

21.07.2022 r. – 1 000 szt. środków opatrunkowych, 230 opakowań leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych oraz 50 szt. apteczek pierwszej pomocy – wartość przekazanej pomocy: 13 000,00 zł.

01.06.2022 r. – apteczki wojskowe ze specjalistycznym wyposażeniem oraz środki opatrunkowe – wartość przekazanej pomocy: 6 586,87 zł.

Łącznie przekazano pomoc o wartości: 74 586.87 zł.

Pomoc dla Ukrainy – Irpień

Parafia oraz Ewangelickie Stowarzyszenie Betel włączyło się akcję Powiatu Piskiego i przekazało materiały i pomoc dla Irpienia. W dniu 13.04.2022 r. przekazano: rękawice robocze, zapałki, świece, pieluchy dla dorosłych i dzieci, żywność dla dorosłych i dzieci, środki higieniczne, środki odkażające, chemię gospodarczą – wartość przekazanej pomocy: 20 000,00 zł.

 Kurs j. polskiego dla uchodźców

Stowarzyszenie wygrało projekt oraz dofinansowanie na prowadzenie kursów języka polskiego, kursów zawodowych dla uchodźców z Ukrainy. Na ten cel dofinansowanie przekazała Światowa Federacja Luterańska w wysokości 50 000,00 Euro. Projekt będzie trwał do 04.2024 r. W tamach projektu prowadzone są dwie grupy 10 osobowe nauczania j. polskiego, następnie będą prowadzone kursy opiekuna osób starszych oraz opiekuna medycznego. Część przeszkolonych opiekunów / opiekunek znajdzie zatrudnienie w Ewangelickim Stowarzyszeniu Betel. Projekt realizowany jest na terenie Powiatu Piskiego oraz Powiatu Mrągowskiego.

Wózki dla dzieci z Ukrainy

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na zakup dwóch nowych specjalistycznych wózków inwalidzkich dla dzieci niepełnosprawnych uchodźców wojennych z Ukrainy. Dofinansowanie przekazała Fundacja BNP Paribas. W grudniu 2022 r. udało się zakupić wózki. Koszt wózków to 18 000,00 zł z czego dofinansowanie wyniosło 3 000,00 zł. Resztę środków pokryto innych źródeł m.in. z funduszy PRFON oraz NFZ.

Pomoc dla cudzoziemców w OSC w Kętrzynie

W dniu 04.01.2022 r. został przekazany kolejny transport pomocy dla cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Pomoc została zorganizowana przez stowarzyszenie Domy Bez Granic, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mrągowie oraz Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W ramach pomocy zostały przekazane art. spożywcze, ubrania, zabawki, art. papiernicze, kosmetyki oraz art. higieniczne o łącznej wartości: 111 000,00 zł.

Nakręcenie na pomaganie

Przed piska parafią ewangelicką znajduje się serce na nakrętki, na którym widnieje Róża Lutra. Serce na nakrętki znakomicie odnalazło się w społeczności mieszkańców Pisz oraz piskich ewangelików. Regularnie są do niego wrzucane nakrętki, które potem są przekazywane na rzecz potrzebujących dzieci. W tym roku przekazaliśmy nakrętki na leczenie i rehabilitację 6-cio letniego Natan z Orzysza. Łącznie przekazaliśmy 7 worków nakrętek. Aktualnie serce znowu jest w ¾ pełne i na pewno znajdzie się charytatywny cel naszej pomocy.

Współpraca z Piskim Bankiem Żywności

Parafia rozpoczęła współpracę z Piskim Bankiem Żywności i otrzymała pomoc w postaci żywności na rzecz podopiecznych ośrodków wsparcia oraz na rzecz ubogich parafian. Wartość pozyskanej żywności to: 37 500,00 zł.

Przekazanie żywności ze sklepów wielkopowierzchniowych na ośrodki wsparcia

Stowarzyszenie pozyskało żywność ze sklepów wielkopowierzchniowych (żywność z kończącym się terminem ważności). Żywność została przekazana na potrzeby środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przez stowarzyszenie. Z pomocy skorzystało 107 osób. Wartość przekazanej pomocy: 123 000,00 zł

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – POPŻ 2014-2020

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel rozpoczęło realizację programu żywnościowego, dzięki któremu (wyłącznie parafianie) otrzymują pomoc żywnościową. Koordynatorem projektu wsparcia żywnościowego jest pastorowa Lilianna Pysz. W roku sprawozdawczym udzieliliśmy pomocy 27 osobom poprzez przekazanie 771 kg żywności. Żywność jest dostarczana do domów podopiecznych programu.

Diakonia działa w partnerstwie zagranicznym

W roku sprawozdawczym Diakonia Piska współpracuje z Stowarzyszeniem Opieki nad Stacjami Socjalnymi na terenie Prus Wschodnich prowadzonym przez dra Christiana Meyla, Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej. W nowym roku planujemy rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Parafia prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego z której korzystają osoby z Powiatu Piskiej jak i okolic. Mamy na stanie koncentratory tlenu, pulsoksymetry, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, wózki, chodziki, balkoniki oraz inny konieczny sprzęt. Regularnie również przekazujemy pampersy oraz materiały opatrunkowe. W roku sprawozdawczym z pomocy WSR skorzystało: 258 osób. W roku sprawozdawczym zostały zakupione łóżka rehabilitacyjne, chodziki i balkoniki. Powyższy sprzęt cieszy się bardzo wielkim zainteresowaniem. Wypożyczalnie prowadzi Betania Sp. z o.o.

Opieka Domowa

W roku sprawozdawczym parafia zorganizowała opiekunki domowe dla osób starszych, obłożnie chorych i niepełnoprawnych. W tym celu zatrudniła koordynatora opieki i 4 opiekunki, które pracują w domach pacjentów. Pomoc polega na zrobieniu zakupów, przyrządzeniu posiłków, pomocy w myciu i regularnym przyjmowaniu leków. Opiekunki pracują na terenie Pisz w godzinach dogodnych dla pacjenta. Aktualnie pomoc świadczona jest u 9 pacjentów.

Pomoc dla parafii ewangelickich Diecezji Mazurskiej

W roku sprawozdawczym Ewangelickie Stowarzyszenie Betel odpowiedziało na apele i prośby wsparcia trzech parafii ewangelickich na terenie Diecezji Mazurskiej, zgodnie z zapisami statutu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel:

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu.

Stowarzyszenie przekazało pomoc w wysokości 20 000,00 zł na realizację bieżących projektów przez parafię. Dofinansowano budowę Domku Grillowego przy kościele ewangelickim w Wejsunach, który służy w każdą niedziele jako pomieszczenie do prowadzenia szkółek niedzielnych.

Parafia Ewangelicko-Augsburga w Mrągowie.

Stowarzyszenie pokryło koszt kontenera do wywozu nieczystości w ramach prowadzonych prac porządkowych na terenie mrągowskiej parafii. Przekazano pomoc w wysokości 2 024,00 zł. Ponadto stowarzyszenie powołało we współpracy z PEA w Mrągowie Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Suwałkach.

Stowarzyszenie dzięki zaangażowaniu suwalskiego proboszcz ks. Dawida Banach zebrało znaczną pomoc w ramach 1 %. W związku z tym ze środków 1% stowarzyszenie dofinansowało zakup opału dla osób potrzebujących z terenu parafii ewangelickiej w Suwałkach w wysokości 6 000,00 zł.

 Inne akcje i działania diakonijnej w PEA w Piszu

– Święto Żniw dla Środowiskowych Domów Samopomocy w Piszu i Białej Piskiej

W 2022 roku po raz szósty zorganizowano zbiórkę płodów rolnych na rzecz ŚDS w Piszu i PŚDS w Białej Piskiej. Wielu parafian przyniosło warzywa oraz owoce na Święto Żniw, które zostały przekazane ośrodkowi. Łącznie zebrano ponad 1 000 kg warzyw i owoców. Parafianie, którzy nie posiadają ogródków zakupili owoce i warzywa. Warzywa i owoce zostały przekazane na rzecz ośrodków wsparcia. Do akcji włączyła się Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mrągowie, która przekazała swoje dary z żniwnego ołtarza na rzecz ŚDS w Piszu.

– Świąteczna akcja paczka dla dzieci

W roku sprawozdawczym przygotowano 22 paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży przed konfirmacyjnej w naszej parafii.

– Świąteczna akcja paczka dla seniora 75+

W 2022 roku Diakonii Piskiej udało się zorganizować akcję pomocowa dla seniorów – osób po 75 roku życia. Przekazano 24 paczek, gdzie można było poza słodyczami znaleźć podstawowe produkty jak mąka, cukier, olej, kasza, pasztety oraz kosmetyki. Paczki wsparły naszych seniorów w przygotowaniu świąt Bożego Narodzenia.

– Pomoc dla rodzin w potrzebie (parafianie)

W roku sprawozdawczym dzięki pomocy Zakonu Joannitów udało się pomóc w przeprowadzeniu ważnych badań genetycznych u jednego z parafian. Koszt pomocy to 4 500,00 zł.

– Prezent pod choinkę – dla dzieci na Ukrainie

Parafia w 2022 roku przeprowadziła, jak co roku, akcję prezent pod choinkę, gdzie w sumie zebrano i przygotowano 10 paczek.

Skarbonka Diakonijna

W roku sprawozdawczym w zorganizowano zbiórkę ofiar przeznaczonych na dzieci i osoby starsze, w ramach wielkanocnej akcji Skarbonka Diakonijna. Zebrano z łączką ofiarą w wysokości: 323,00 zł.

WOŚP 2022

W roku sprawozdawczym zebraliśmy i przekazaliśmy ofiarę na Wielką Orkiestrę Pomocy Świątecznej w wysokości: 540,00 zł.

Wigilijne Dzieło Pomocy

Diakonia w Piszu w 2022 roku w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy rozprowadziła 50 świec na rzecz osób potrzebujących. Zebrani pomoc w wysokości: 620,00 zł.